Pardubicko

Zastupitelstvo distančně? Piráti navrhují řešení

Z

astupitelský klub Pirátů přináší na čtvrteční jednání zastupitelstva novelu jednacího řádu. Ta by měla umožnit distanční účast veřejnosti i zastupitelů.

V pátek byla překonána hranice 10.000 případů za den. Proto Piráti ve snaze minimalizovat sociální kontakty navrhují, aby se zastupitelé i veřejnost mohli na jednání zastupitelstva vyjadřovat distančně. Vystupování a hlasování přes videohovor umí třeba hned v sousedním Hradci Králové, v dalších zastupitelstvech novinku právě zavádějí – v Brně schválili nový jednací řád tento týden v úterý.

Pirátský zastupitel Jan Hrubeš, který se sám kvůli prodělané nemoci nemohl účastnit dvou zářijových jednání, spolu se stranickými právníky převzal iniciativu a zpracoval novelu jednacího řádu, která by umožnila zastupitelům i veřejnosti vystoupit přes videohovor, pokud mají nařízenou karanténu nebo jsou doma v izolaci. Za pirátský klub Hrubeš návrh předloží na čtvrtečním jednání zastupitelstva.

Na výběr bude ze dvou variant – do první Piráti zakomponovali i možnost distančního hlasování zastupitelů po vzoru Prahy nebo Litvínova. Ta druhá počítá jen s možností vzdáleně se účastnit rozpravy a diskuze, to kdyby se kolegové ze zastupitelstva báli zpochybnění legitimity distančního hlasování.

“S videokonferenčními aplikacemi se tento rok seznámili snad všichni. Umožnit účast veřejnosti přes videokonferenci by v současné době bylo skvělým příkladem, jak se město může zase o krok přiblížit občanům. Měli bychom ukázat, že s nákazou chceme jako město bojovat všemi dostupnými možnostmi a zároveň musíme zůstat otevření,” říká Hrubeš. Ten je v zastupitelstvu nováčkem, v červnu nahradil odstěhovavší se Lenku Španihelovou. “Zastupitelstvo by také nemuselo být při větší absenci zastupitelů v budoucnosti usnášeníschopné, případně by absence zastupitelů mohla oddálit schválení některé z významných investičních akcí města. Náš návrh tento problém řeší,” dodává Hrubeš.

Protože jsou si Piráti vědomi toho, že někteří zastupitelé mohou mít o legalitě návrhu pochybnosti, přizvali na jednání zastupitelstva svého experta z právního týmu, který zodpoví případné dotazy k projednávané změně. “Standardní postup při změně jednacího řádu je v ustanovení pracovní skupiny, která změnu i několik měsíců připravuje. Tento postup se ale nedá aplikovat teď, na několik měsíců dlouhé projednání nám vir prostě nedává čas. Věříme, že zastupitelstvo náš návrh schválí, případné drobné změny můžeme zapracovat podle toho, jak se nová úprava osvědčí,” říká šéf zastupitelského klubu Vojtěch Jirsa.