Aktuality

Organizace poskytující sociální služby zatím nápor dotazů občanů zvládají

R

adnice v souvislosti s druhou epidemiologickou vlnou prověřila kapacity všech poskytovatelů sociálních služeb a dalších pomáhajících organizací. Aktualizovala jejich databázi a schopnost pružně reagovat na potřeby občanů Pardubic, aby mohla vytvořit varianty plánu pro případ, že vláda ještě zpřísní protiepidemiologická opatření, nebo pro případ zhoršení situace v krajském městě. Nejvíce rizikovou skupinou, které se opatření patrně nejvíce týkají, jsou stejně jako na jaře senioři.

„Velmi citlivě vnímáme rizika pocitu izolace a obav seniorů, ale i dalších skupin občanů města. Vytvořili jsme proto databázi ověřených organizací, které spolupracovaly s městem již na jaře a na které se mohou naši obyvatelé obrátit s prosbou o pomoc či psychosociální podporu,“ uvedl náměstek Jakub Rychtecký, který má sociální oblast v gesci.

Pardubické organizace v souvislosti s epidemií a hygienickými opatřeními zatím zvládají vyřídit požadavky obyvatel města na psychickou nebo sociální pomoc. Aktuálně pomáhají ve zvýšené míře seniorům, kteří mají obavy z vývoje situace v dalších měsících, nebo žijí sami a cítí se izolováni. Město zatím tedy neaktivuje speciální informační linku pro seniory a handicapované, jak tomu bylo na jaře (pozn. od půlky března do půlky května, kdy byla linka v provozu, vyřídila na 900 telefonátů především od seniorů týkajících se hlavně chybějících roušek, dezinfekčních prostředků nebo kontaktů na lékaře). I ve druhé epidemiologické vlně jede odbor sociálních věcí v nezměněném režimu, mj. tedy zajišťuje, případně zprostředkovává konkrétní pomoc potřebným.

„Přestože se na základě vládních rozhodnutí musel omezit chod úřadu, kolegyně z odboru sociálních věcí poskytují telefonickou pomoc ve standartním režimu po telefonu,“ dodal náměstek Rychtecký. „I když je pro veřejnost omezen chod úřadu na dva dny v týdnu, je možné se na odbor sociálních věcí obrátit telefonicky, a to v plném rozsahu původně platných úředních hodin, kdy poskytujeme individuální odborné poradenství pro všechny cílové skupiny, pomoc při řešení nepříznivé sociální situace, konzultace k sociálně- právní ochraně dětí, veřejnému opatrovnictví, Senior Taxi apod.,“ upřesnila vedoucí odboru sociálních věcí Iva Bartošová.

Na telefonech jsou pracovnice sociálního odboru každý den, v pondělí a ve středu od 8.00 do 17.00 hodin, v úterý a ve čtvrtek od 8.00 do 15.30 hodin a v pátek od 8.00 do 14.30 hodin. Osobní schůzky je vzhledem k časovému omezení chodu úřadu vhodné domluvit telefonicky.

Soubor ke stažení