Aktuality

Vzpomínkové akce ke 155. výročí prusko-rakouské války

V

letošním roce si připomínáme půlkulaté výroční války roku 1866. Padlé na jednotlivých bojištích si příznivci vojenské historie i současní obyvatelé oblastí zasažených tímto válečným konfliktem připomínají každoročně. Letošní 155. výročí pochopitelně vzhledem ke svému charakteru přináší větší počet vzpomínkových akcí, které se uskuteční i přes obtíže spojené s aktuálně slábnoucí covidovou pandemií. Právě kvůli ní panovaly kolem pořádání všech plánovaných akcí pochybnosti a s jistotou lze o jejich konání informovat až v současnosti. I na tomto místě však připomínáme, že se před návštěvou akce vyplatí ji ještě jednou ověřit – všechny potřebné informace Komitét pro udržování památek z války roku 1866, z.s. udržuje a aktualizuje na webu www.1866.cz v rámci kalendáře akcí.

První ze vzpomínkových akcí se konala v sobotu 19. června v Cerekvici nad Bystřící na okraji historického královéhradeckého bojiště z 3. července 1866, kde byl veřejnosti představen pozapomenutý obraz vztahující se k rakouskému podporučíkovi Eugenu Sauer-Csáky von Nordendorf, který právě v Cerekvici podlehl zranění z královéhradecké bitvy.

Bitvu u Jičína z 29. června 1866 připomene vzpomínková akce menšího rozsahu, která se 24. června 2021 uskuteční v Železnici u Jičína, kde proběhne pietní akt, po němž bude následovat přednáška a procházka po místech spjatých s jičínskou bitvou.

V sobotu 26. června tohoto roku si připomeneme bitvu u Náchoda vzpomínkovou akcí většího rozsahu, která se uskuteční ve Vysokově. Kromě pietního aktu a ukázek výcviku vojáků v dobových historických uniformách bude součástí jejího programu také bitevní ukázka.

Ve stejný den, jako se konala bitva u Náchoda, proběhla v roce 1866 také bitva u Trutnova. Toto jediné rakouské vítězství na severním válčišti si připomeneme v neděli 27. června 2021 nejprve tradičním dopoledním natíráním pamětní desky upomínající na zajaté představitele tohoto podkrkonošského města a odpoledne pak u Jánské kaple slavnostním pietním aktem či drobnými bitevními ukázkami.

Na pondělí 28. června, tedy přesně na výroční den, je plánována vzpomínková akce vztahující se k bitvě u České Skalice. V pozdním odpoledni se nejprve u českoskalického kostela Nanebevzetí Panny Marie uskuteční pietní akt, po němž bude v tamním muzeu slavnostní vernisáží otevřena nová expozice vztahující se k bitvě u České Skalice.

Vrcholem celé série vzpomínkových akcí budou připomínky klíčového střetnutí celé války, tedy bitvy u Hradce Králové. Již v pátek 2. července odpoledne se uskuteční slavnostní odhalení souboru čtyř nově opravených pomníků u Dlouhých Dvorů. Podvečerní program se soustředí do Hradce Králové, kde bude v kapli sv. Klimenta vystaven výše zmíněný obraz připomínající rakouského podporučíka Eugena Sauser-Csáky von Nordendorf a večer se na pruském hřbitově na Chlumu uskuteční pochodňový průvod historických jednotek.

Ve výroční den, tedy v sobotu 3. července, se od 11 hodin uskuteční tradiční centrální pietní akt u pomníku Baterie mrtvých na Chlumu, na nějž od 14 hodin naváže bitevní ukázka, letos s námětem „Korunní princ Albert Saský v bitvě u Hradce Králové 1866“. V podvečer pak bude v kostele Proměnění Páně v obci Chlum celebrována zádušní mše za padlé v královéhradecké bitvě.

V sobotu 17. července 2021 se v okolí Tovačova uskuteční tradiční vycházka po tomto bojišti spojená s pietním aktem v obci Dub, na níž mohou návštěvníci prostřednictvím odborného výkladu poznat tento zajímavý kout Hané.

Dne 20. srpna 2021 se v rámci tzv. Historického soustředění 1866, tedy fakticky letního dětského tábora, který pořádá KVH Jičín a Muzeum přírody Český ráj koná pochod nazvaný Tažení 1866 po trase Lomnice nad Popelkou – Libuň – Prachov, v jehož rámci se na u pomníků z roku 1866 na lomnickém hřbitově uskuteční pietní akt.

Na sobotu 4. září 2021 je plánována již tradiční akce Rozsvícený Svíb. Tato unikátní pieta spojená se zapalováním svíček na hrobech a pomnících nacházejících se v jednom z míst nejtěžších bojů královéhradecké bitvy, lese Svíbu, představuje svébytný přístup k připomínání si obětí prusko-rakouské války.

V sobotu 18. září 2021 by se měla také uskutečnit hlavní vzpomínková akce připomínající bitvu u Jičína z 29. června 1866.

Obdobně podzimní termín, tedy 2. října 2021, má také vzpomínková akce vztahující se k již zmíněné bitvě u Tovačova z 15. července 1866.

A tradiční tečku za letošními půlkulatými vzpomínkovými akcemi udělají tzv. Dušičky na královéhradeckém bojiště plánované na sobotu 23. října 2021.

 

Přehled vzpomínkových akcí ke 155. výročí prusko-rakouské války 1866

19. 6. 2021

Vernisáž restaurovaného obrazu 1866 v Cerekvici nad Bystřicí

Cerekvice nad Bystřicí

24. 6. 2021

155. výročí bitvy u Jičína – Železnice

Železnice

26. 6. 2021

155. výročí bitvy u Náchoda

Náchod, Vysokov

27. 6. 2021

155. výročí bitvy u Trutnova

Trutnov, Janská kaple

28. 6. 2021

155. výročí bitvy u České Skalice

Česká Skalice

02. 7. 2021 – 03. 7. 2021

155. výročí bitvy u Hradce Králové

Dlouhé Dvory, Hradec Králové, Chlum

17. 7. 2021

Vycházka po tovačovském bojišti

Tovačov

20. 8. 2021

Tažení 1866

Lomnice nad Popelkou –

Libuň – Prachov

18. 9. 2021

155. výročí bitvy u Jičína

Jičín, Prachov

2. 10. 2021

155. výročí bitvy u Tovačova

Tovačov

23. 10. 2021

Dušičky

Bojiště u Hradce Králové