PardubickoTuristika

Výlet nejen po odpolední kávě

 

 
S

 

tejně jako obyvatelé drtivé většiny obytných sídlištních komplexů na periferiích měst mohou se i ti z pardubických sídlišť kdykoli během dne příjemně projít skutečnou přírodou.

Autor tohoto příspěvku žije přes padesát let v Polabinách. Proto si troufá pozvat velké i malé příznivce zdravého pohybu na příjemnou, ano, i poznávací procházku dvěma lesy s názvy Prutina a V Bořích.  Ve skutečnosti jsou to spíše lesíky rozkládající se mezi městskými částmi Trnová  a Rosice nad Labem. Celý prostor přibližuje letecký pohled.

Prvně jmenovaný les je pro nemístní obyvatele nejlépe dosažitelný od hypermarketu Globus, kde začíná u jeho parkoviště. Obecně ho hojně navštěvují především pejskaři, ale i maminky s kočárky. Všechny převážně přímé širší i užší, a to i vyšlapané cesty a cestičky jsou dobře schůdné. Od Globusu je přitom vhodné jít po okraji louky za lesem – zhruba v polovině cesty totiž připravil známý pardubický včelař Evžen Báchor naučnou stezku o včelách se čtyřmi informačními tabulemi s množstvím zajímavostí o tomto užitečném hmyzu.

Menší les V Bořích odděluje od prvního rychlostní silnice číslo 36. Dá se do něj dostat v podstatě jen vyšlapanou cestičkou pod silničním můstkem přes Brozanský potok; problémy zde mohou mít pouze osoby s omezenou pohyblivostí. Zdejší procházka může být poutavá hlavně pro kluky s duchem dobrodruha: po přejití železniční trati přes nechráněný přejezd lze v něm objevit čtyři protiletecké kryty.

Po návratu od můstku zpět do Prutiny se dá dojít přes kraj pole a můstek do Rosic nad Labem (a pak třeba k blízkému Kauflandu) nebo  pokračovat po „hlavní“ cestě k nynějšímu lesoparku Jiřího Potůčka (tedy také kousek od Kauflandu).

Dříve zde byl pouze pomník tohoto radiotelegrafisty paraskupiny Silver A jako připomínka jeho zastřelení v těchto místech četníkem 2. července 1942. Po  rekonstrukci okolního prostranství v roce 2011 zde přibyly pamětní kameny dalších členů zmíněné skupiny, Alfréda Bartoše a Josefa Valčíka. členů skupiny Anthropoid Jana Kubiše a Jozefa Gabčíka, Adolfa Opálky, velitele skupiny Out Distance, Jana Hrubého a Josefa Bublíka z paraskupiny Bioscop a Jaroslava Švarce z paravýsadku Tin, tj. osob nějak spjatých s atentátem na Reinharda Heydricha. Zájemci o podrobnosti jistě uvítají instalovanou informační tabuli. Určitou zajímavostí je, že tento pietní prostor doplňují herní prvky pro nejmenší, venkovní posilovna, hřiště na pétanque a velké sportoviště s umělým povrchem, což může pro děti představovat vyvrcholení výletu.