Pardubicko

Město se chce pustit do modernizace dalších odborných učeben

 

 
P 

ardubice v nadcházejícím období plánují nejen rozšiřování kapacit mateřských škol, mezi další neméně důležité priority v oblasti školství patří práce na modernizaci odborných učeben. Tentokrát by se řemeslníci měli vydat do základních škol Prodloužená, Štefánikova a Waldorfská.

„V předchozích letech se nám podařilo za pomoci ITI Hradecko-pardubické aglomerace zmodernizovat odborné učebny na celkem 11 pardubických základních školách. Nyní se chceme zaměřit na ty zbývající, a to ZŠ Štefánikova, ZŠ Prodloužená a ZŠ Waldorfská, jejichž rekonstrukce bude pokryta primárně z městských peněz. U těchto tří škol máme v současné době vyhotoveny projektové dokumentace, které budou s ohledem na možnosti městského rozpočtu ještě zrevidovány. Cílem je i v případě těchto tří škol vybudovat kvalitní moderní vybavení, které bude odpovídat potřebám 21. století,“ podotýká primátor Pardubic Martin Charvát, zodpovědný za investice.

„V první a druhé vlně bylo do odborných učeben na našich základních školách investováno 263,5 milionu korun s tím, že evropské dotace se státním podílem pokryly 140 milionů korun těchto nákladů. Nad rámec toho jsme kompletně vybavili odbornými učebnami také nově přistavenou základní školu Svítkov. Držíme slovo, modernizaci učeben a nové učebny chceme dotáhnout na všech základních školách, sešli jsme se proto s ředitelkami a řediteli, abychom si upřesnili zadání a priority, které z pohledu výuky vnímají bez ohledu na možnosti dotací, neboť dotační podmínky nám ani dnes bohužel ještě nejsou známé,“ vysvětluje náměstek primátora pro školství Jakub Rychtecký s tím, že ve finále pak mohou dotační podmínky investice prodražit, aniž by se jednalo o věci, které by zásadně posunuly výuku ve škole a byly s velkými finančními nároky s ohledem na specifika budov obtížně řešitelné.

Například na ZŠ Prodloužená se budou moci po dokončení úprav pochlubit novou rekonstruovanou dílnou a zmodernizovanými učebnami s novými pomůckami určenými k výuce chemie, matematiky, fyziky a přírodopisu. „Dohodli jsme se, že kompletní rekonstrukci na této škole skutečně potřebují dvě učebny informačních a komunikačních technologií včetně hardwarového a softwarového vybavení,“ informuje primátor Charvát. Na ZŠ Štefánikova se připravuje modernizace dohromady pěti odborných učeben – učebny fyziky, přírodopisu, chemie a dvou počítačových učeben. „Na ZŠ Waldorfská považujeme za prioritní kompletní rekonstrukci multioborové přírodovědné učebny zaměřené na matematiku, fyziku, chemii a přírodopis, počítáme zde také se zajištěním nové konektivity a obnovou informačních technologií a vzniknout by zde měly také dvě učebny určené k výuce cizích jazyků,“ doplňuje náměstek primátora Rychtecký a dodává, že cílem je dosáhnout velmi kvalitního standardu odborných učeben v souladu se Strategií vzdělávání Pardubic 2030. Zkvalitněné podmínky pro výuku využije na 7500 pardubických dětí. Všechny školy, které prošly či následně projdou modernizací, by navíc v budoucnu měly využívat excelentního vzdělávacího centra v podobě nových Centrálních polytechnických dílen v Automatických mlýnech, které vzniknou jako nadstavba pro výuku technických a přírodovědných předmětů a jejichž stavba odstartovala v prosinci loňského roku.

Vedení města bude chtít také pokračovat v rekonstrukci sportovišť a gastroprovozů. Letos by se zmodernizovaného hřiště měla dočkat ZŠ Štefánikova, rekonstrukce stravovacího provozu pak ZŠ Závodu Míru a MŠ Winterova.