AktualityPardubicko

Vstupme do uklizeného jara!

 

L etošní druhá jarní sobota 2. dubna je den celonárodní akce Ukliďme Česko. Organizátoři na ni zvou každého, komu není v přírodě, městech a obcích lhostejná existence černých skládek a dalšího nepořádku. A samozřejmě čím více lidí se do zkrášlování venkovních prostranství zapojí, tím lépe.

Také v Pardubicích a v nejbližším okolí je v uvedeném dni dost příležitostí pro malé i velké dobrovolníky, kde aktivně přiložit své ruce ke „zkrášlovacímu dílu“ – konkrétní místa uvádí webová interaktivní mapa na adrese www.uklidmecesko.cz/map/. Ti, kterým by tento termín z nějakého důvodu nevyhovoval, se mohou do úklidu zapojit i v dalších měsících. A že je vždycky co uklízet, potvrzují snímky z předchozích let.

Kromě úklidu nejen „před vlastním prahem“ je ovšem třeba pamatovat i na prevenci. O její důležitosti vypovídá nová odpadová aplikace www.KAMsNIM.cz. V prvé řadě má přispět ke snížení počtu černých skládek, dále „říká“, kde lze v místě bydliště legálně (a většinou navíc bezplatně) odevzdat běžný domácí odpad, ale třeba i prošlé léky, pneumatiky, elektropřístroje a dokonce také odpad nebezpečný.

První „velký jarní národní úklid“ Ukliďme Česko se uskutečnil v roce 2014. Vše nezbytné o této chvályhodné aktivitě přináší web www.uklidmecesko.cz.

 

(mk)