AktualityPardubicko

Víceletá gymnázia by měla být podle vedení kraje i do budoucna zachována

Z 

a účasti ministra školství Vladimíra Balaše, hejtmana Pardubického kraje Martina Netolického a radního pro oblast školství Josefa Kozla byla v pondělí na Seči zahájena konference Asociace ředitelů gymnázií České republiky. Jedním z hlavních témat, která akcentoval hejtman Martin Netolický, byl systém víceletých gymnázií, který by podle něj měl zůstat i do budoucna zachován.

„V Pardubickém kraji držíme dlouhodobě stabilní linii krajského školství, a to bez ohledu na to, kdo je krajským radním. Speciálně o gymnaziálním vzdělávání se vedou a zřejmě i budou vést debaty neustále. Bohužel je zde velká tendence opakovat fráze, které jsou opřené jen o dojem konkrétních osob. U řady lidí se vžila myšlenka, že gymnaziální vzdělávání je překážkou pro rozvoj přírodovědného a technického odborného vzdělávání, ale není tomu tak, jelikož gymnázium je základem pro mnoho profesí, které jsou na trhu práce nedostatkové, a není jen přípravou pro studenty humanitních oborů. Je však samozřejmé, že gymnazista, který nepokračuje následně studiem na vysoké škole, se stává oním skladníkem ve šroubárně, který si může přečíst Vergilia v originále,“ uvedl hejtman Martin Netolický s odkazem na film Marečku, podejte mi pero. „Jako zřizovatelé jsme nyní pod tlakem, který je vyvolán demografickou křivkou, která nám způsobuje naplnění nejen gymnázií, ale i řady odborných škol. Musíme se tedy ubránit těmto tlakům, které by do budoucna mohly způsobovat následné rušení oborů, což je vždy spojeno s negativní odezvou veřejnosti. Síť škol v Pardubickém kraji je dlouhodobě stabilní a doufám, že i v celé ČR z hlediska všeobecného vzdělávání bude také,“ řekl hejtman Martin Netolický.

Krajský radní pro oblast školství Josef Kozel přítomné ředitele škol pozdravil a poděkoval jim za jejich práci nejen v rámci složitého období koronavirové pandemie. „Jedním z našich hlavních cílů, a to nejen v rámci stávajícího volebního období je udržení sítě středních škol plošně v celém našem regionu, což se nám daří. Naopak se snažíme školy, které byly mnohdy ve složité situaci z hlediska naplněnosti stavět na nohy tím, že i ve spolupráci se zaměstnavateli vymýšlíme oborovou skladbu, která bude odpovídat potřebám trhu práce. Zároveň investujeme do technického vybavení odborných učeben či do energetických úspor, hřišť či domovů mládeže, abychom krajské školství činili atraktivním,“ zmínil Josef Kozel.

Asociace ředitelů gymnázií České republiky je profesní nepolitická organizace ředitelů gymnázií Čech, Moravy a Slezska, která vychází z klíčové úlohy gymnázií ve vzdělání národa i ze specifického postavení ředitelů gymnázií jako řídících pracovníků právních subjektů. Činnost AŘG ČR je zaměřena na obhajobu a prosazování oprávněných zájmů gymnázií, pomoc členům při řešení problematických situací v oblasti řízení škol, spolupráci na dalším vzdělávání ředitelů gymnázií, účast v legislativních procesech za účelem naplňování cílů, účast při tvorbě a schvalování rozvojových i vzdělávacích koncepcí či účast v poradních orgánech příslušných institucí a organizací.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: pardubickykraj.cz