AktualityPardubicko

Univerzita Pardubice zahajuje nový akademický rok

N 

ový akademický rok startuje tento týden na fakultách Univerzity Pardubice. Na vysokou školu nastupuje nově 2 600 studentů. Letos poprvé budou mít možnost vysokoškoláci v Pardubicích studovat například Digitální podnikání nebo Organizaci a řízení ve zdravotnictví.

Na sedmi fakultách Univerzity Pardubice v současné chvíli studuje 7 080 studentů. I přes start výuky stále zápisy dalších studentů do navazujících studií pokračují, přesné počty bude škola znát v říjnu. Nejvíce studentů má Fakulta ekonomicko-správní a Dopravní fakulta Jana Pernera.

Z celkového počtu v tuto chvíli zapsaných vysokoškoláků je 640 zahraničních studentů. Do prvních ročníků na 7 fakultách univerzity letos nastoupí nově také 59 studentů z Ukrajiny. Celkově jich v Pardubicích studuje 156, což je nejpočetnější zastoupení ze všech zemí.

Zájem o studium na Univerzitě Pardubice byl letos srovnatelný s minulým rokem, který byl z hlediska přihlášek po 5 letech rekordní. Na univerzitu dorazilo více než 8 tisíc přihlášek. Největší zájem byl o Fakultu ekonomicko-správní a o Fakultu chemicko-technologickou. Vyšší zájem je už třetí rok také o studium na Fakultě zdravotnických studií.

Letos univerzita nabídla zájemcům několik zcela nových studijních programů. Mezi nové atraktivní programy patří Digitální podnikání na Fakultě ekonomicko-správní, který je zaměřený na získávání vědomostí a dovedností potřebných pro vytváření strategií digitalizace podniku, dále navazující magisterský program Organizace a řízení ve zdravotnictví, který nabízí Fakulta zdravotnických studií jak v prezenční, tak v kombinované formě. Fakulta chemicko-technologická otevřela studijní program Laboratorní diagnostika ve zdravotnictví a Fakulta filozofická studijní program v angličtině Ethics and Political Philosophy.

Kromě studentů přivítá vysoká škola také další zájemce o vědu a vzdělání. Příští pátek se univerzita otevře veřejnosti jako tradiční pořadatel evropské akce Noc vědců. Během měsíce začnou také speciální kurzy pro dospělé a seniory pod názvy Univerzita třetího věku nebo Univerzita volného času.