Aktuality

Univerzita Pardubice získala nominaci na cenu za program Erasmus+

U

niverzita Pardubice získala letos nominaci na Cenu Domu zahraniční spolupráce (DZS) za inciativu v rámci studentských výměnných programů Erasmus. K nominaci a možnému ocenění vysoké škole pomohly zkušenosti a hodnocení zahraničních studentů, kteří na univerzitu v minulých letech v rámci projektu přijeli. Vítěze DZS oznámí v prosinci.

„Je to skvělá zpráva, která ukazuje, že naše výuka i zázemí snese srovnání s evropskými vysokými školami, a že se na naší univerzitě cítí zahraniční vysokoškoláci dobře. Velmi si toho vážíme. Osobně si přeji, aby se mezinárodní výměny co nejdříve obnovily a studenti mohli znovu bezpečně cestovat a získávat nové zkušenosti,“ uvedla prorektorka pro vnější vztahy Univerzity Pardubice Ing. Andrea Koblížková, Ph.D.

Na Univerzitu Pardubice přijíždí v rámci programu Erasmus+ ročně asi 200 zahraničních studentů, kteří tady stráví v průměru jeden semestr, tedy několik měsíců. Nejčastěji mají zájem o pobyt v Pardubicích vysokoškoláci ze Španělska, Portugalska, Řecka, Turecka, Běloruska, Srbska, Itálie, Polska nebo Rumunska.

Program Erasmus+ funguje na Univerzitě Pardubice od roku 1998, v letech 2010 – 2019 přijelo bezmála 1 650 studentů, nejvíce na Fakultu ekonomicko-správní a Fakultu filozofickou. Také studenti Univerzity Pardubice vyjíždí v rámci programu na zahraniční univerzity, ročně jich absolvuje pobyt více než stovka. Za srovnatelné období 2010 – 2019 to bylo celkem 1 350. Student při pobytu na zahraniční univerzitě získá nové zkušenosti z jiné vysoké školy, poznatky při vlastním studiu, pomůže to jeho osobnímu rozvoji i k získání autentické zkušenosti z života v jiné zemi i nových přátel.

„Poslední rok studia jsem strávil na Univerzitě v Pardubicích. Tato zkušenost mi umožnila získat mnoho přátel a dokončit studium v jiném, ale příjemném prostředí. Pardubice jako město, které je menší než Praha, se nemusí zdát jako nejlepší destinace pro výběr. Má ale své výhody. Snadno se spřátelíte s ostatními studenty ze zahraničí, město poznáte lépe a do Prahy je to kousek. Můj rok na univerzitě v Pardubicích jsem věnoval psaní diplomové práce a velmi si cením pomoci profesora z Dopravní fakulty Jana Pernera, který mi pomohl se zpracováním, byl vždy připraven pomoci a chápal všechny otázky nebo problémy, které jsem řešil,“ říká student Arthur Demaeght z Belgie.

Udílením cen vyzdvihuje Dům zahraniční spolupráce snahy a nasazení realizátorů mezinárodních vzdělávacích projektů, kteří často i ve svém volném čase přispívají k internacionalizaci českého školství a zpřístupňují zahraniční zkušenosti lidem, kteří by jinak tuto možnost neměli. Univerzita Pardubice se mezi nejlepší školy dostává podruhé. Nominovaná na Cenu DZS byla také loni.

Dům mezinárodní spolupráce (DZS) je česká národní agentura pro mezinárodní vzdělávání. Hlavním cílem příspěvkové organizace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy je usnadňovat mezinárodní spolupráci ve vzdělávání a podporovat zapojení co nejširšího spektra jednotlivců i institucí do mezinárodních aktivit. Poskytuje informační, poradenské a analytické služby, přispívá k rozvoji mezinárodního vzdělávání v ČR. Uděluje granty a stipendia na mezinárodní projekty a mobility, pomáhá rozvoji škol a dalšímu vzdělávání jejich zaměstnanců a zaměstnankyň i dalším aktivitám v oblasti celoživotního vzdělávání.