Pardubicko

Univerzita Pardubice pomáhá. Chemici začnou opět analyzovat vzorky na SARS CoV-2

U

niverzita Pardubice znovu pomůže při kritické situaci s druhou vlnou pandemie v kraji. Od příštího týdne spustí ve speciálně zabezpečené laboratoři analýzy vzorků na koronavirus SARS-CoV-2. Experti Fakulty chemicko-technologické se zapojili do testování už letos v dubnu, nyní pomohou s analýzami Nemocnici Pardubického kraje, a.s.

„Současná epidemiologická situace je velmi vážná a testování je důležitá součást prevence pro všechny rizikové skupiny. Naše univerzita je společensky odpovědná instituce, která dává k dispozici svoje experty i kvalitní zázemí v těžké době,“ uvedl rektor Univerzity Pardubice prof. Jiří Málek.

Do analýzy vzorků se pustí stejný tým jako v jarních měsících. Šest žen z Fakulty chemicko-technologické už od dubna testovalo pro Nemocnici Pardubického kraje, a.s. a Vysokomýtskou nemocnici p.o. Spolupráce nyní pokračuje. Do testování se zapojí akademici i doktorandi katedry biologických a biochemických věd, kteří se zabývají molekulární biologií pod vedením Mgr. Barbory Jankovičové, Ph.D.

„Naše fakulta má skvělé zázemí, což dokládá i speciální laboratoř s biologickou smyčkou, která umožňuje pracovat s tímto typem viru bez rizika. Chceme pomoci, protože každá pomoc se počítá. Kolegyně se budou střídat na dvě směny, stejně jako na jaře,“ říká děkan Fakulty chemicko-technologické prof. Petr Kalenda.

Fakulta chemicko-technologická má pro tyto analýzy k dispozici laboratoře s biologickou bezpečností BLS3. Je to prakticky budova v budově. Vzduch dovnitř i ven proudí přes HEPA filtry, voda z laboratoří putuje přes sběrnou nádrž do dekontaminační, kde probíhá čtyřiadvacetihodinová dekontaminace, a následně do neutralizační stanice. Veškerý biologický materiál se do prostoru laboratoří vkládá materiálovou propustí a po analýze se likviduje v prokládacím autoklávu.

Vybavení fakulty, které je prioritně určené pro výuku a výzkum, umožňuje zanalyzovat 50 vzorků denně. Chemici izolaci nukleové kyseliny viru provádí manuálně, využívají přitom speciální kolonky. Tato metoda je časově náročnější. Bez laboratoří typu BLS3 by testy nebyly v prostředí univerzity vůbec možné.

Fakulta chemicko-technologická je nejstarší fakultou Univerzity Pardubice. Letos je to právě 70 let od jejího založení jako základu současné univerzity.