AktualityPardubicko

Univerzita Pardubice má nového rektora a vedení

 

N

ový rektor i zcela nový tým prorektorů povede Univerzitu Pardubice v dalším čtyřletém období. Prezident jmenoval minulý týden rektorem chemika a dosavadního prorektora pro vědu a rozvoj prof. Libora Čapka. Toho do funkce zvolil Akademický senát univerzity už v listopadu.

Nový rektor prof. Ing. Libor Čapek, Ph.D. (47) je excelentní vědec, fyzikální chemik a absolvent Univerzity Pardubice. Devět let byl předsedou akademického senátu Fakulty chemicko-technologické a kromě členství ve vědeckých a oborových radách několika vysokých škol je hodnotitelem studijních programů Národního akreditačního ústavu.

„Být rektorem Univerzity Pardubice je pro mě velká výzva a velký závazek. Chci se zaměřit na zvýšení atraktivity nabízených studijních programů. Byl bych rád, aby po uplynutí mého funkčního období byl za mnou i mým týmem vidět zřetelný výsledek práce,“ uvedl nový rektor prof. Libor Čapek pro časopis MY UPCE. Celý rozhovor si můžete přečíst také na webu upce.cz.

Součástí vedení budou ve funkcích prorektorů akademici ze čtyř fakult univerzity. Prorektorem pro vědu a tvůrčí činnost se stal doc. Ing. Petr Doležel, Ph.D., do nynějška proděkan Fakulty elektrotechniky a informatiky, který bude zároveň statutárním zástupcem rektora.

Prorektorkou pro vnitřní záležitosti bude doc. Ing. Liběna Černohorská, Ph.D., která je nyní dva roky proděkankou Fakulty ekonomicko-správní.

Do funkce prorektora pro vzdělávání a kvalitu nastupuje doc. Mgr. Pavel Panoch, Ph.D. z Ústavu historických věd Fakulty filozofické.

Funkci prorektorky pro vnější vztahy přijala doc. Ing. Petra Bajerová, Ph.D. z Fakulty chemicko-technologické. Absolventka Univerzity Pardubice se věnuje výzkumu na Katedře analytické chemie a podílí se např. na organizaci celostátně známé soutěže středoškoláků Hledáme nejlepšího mladého chemika ČR.

Kvestorem univerzity zůstává i na další funkční období Ing. Petr Gabriel, MBA, který funkci zastává od roku 2013.

Více o novém vedení Univerzity Pardubice najdete na webu upce.cz.