Aktuality

Těžce dostupné hypotéky: Pomoci může i půjčka ihned

Již dříve nebylo lehké získat hypotéku. Ceny nemovitostí i jejich vybavení se v posledních letech pohybují velmi vysoko, a tak se spousta rodin raději rozhodne byt pronajmout a vystačit si se skromným zařízením. Od 1. dubna se ale možnost pořízení vlastního bydlení ještě ztížila. Česká národní banka totiž zpřísnila podmínky limitů úvěrových ukazatelů pro poskytování hypoték, čímž se pro mnoho lidí ztížil přístup k úvěru.

Co to limity ukazatelů vlastně jsou?

Dohromady rozeznáváme limity ukazatelů tři – DTI, DSTI a LTV, přičemž u všech došlo   od začátku dubna ke změně. Limit ukazatele DTI, který vyjadřuje poměr výše celkového zadlužení k výši ročního příjmu žadatele, se z původní hodnoty 9,5 snížil na 8,5. Díky DTI banka zjistí, jestli žadatel nebude příliš předlužený.

Limit ukazatele DSTI, který ukazuje poměr výše měsíčních splátek k čistému měsíčnímu příjmu, se z původních 50 % snížil na 45 %. Poslední limit ukazatele LTV, který udává poměr výše úvěru, o který osoba žádá, k hodnotě zastavené nemovitosti, se z původních 90 % snížil na 80 %.

Výhoda mají mladší 36 let

Jsou zde ale výjimky, kterých se tyto změny netýkají, do nichž patří žadatelé mladší 36 let, pro něž platí stále stejné podmínky jako doposud. Nevýhody tedy pocítí lidé nesplňující tuto věkovou hranici. Změna tak zasáhne do života mnoha lidem. Celkově znemožní přístup k hypotéce až desetině žadatelů, kterým by hypotéční úvěr za původních podmínek schválen byl.

Na druhou stranu šance dosáhnout na hypotéku tu stále je. Až 5 % žadatelů z celého počtu nemusí tyto podmínky splnit, a úvěr jim i přesto může banka poskytnout, pokud si je banka jistá, že klient bude půjčku řádně splácet.

K čemu současná změna povede?

Důsledkem nově vzniklé situace bude úbytek zájemců o hypotéky jak na samotné nemovitosti, tak i na jejich pozdější úpravy. To ještě více zkomplikuje vzrůstající cena nemovitostí a položek sloužících k jejich rekonstrukci.

Jak řešit situaci, kdy na hypotéku nedosáhnu?

Ať vám z jakéhokoli důvodu hypotéka nevyjde, nezoufejte. Jsou zde i jiné možnosti, jak získat peníze. Svou pozornost byste měli zaměřit zejména na své příjmy, které se snažte co nejvíce zvýšit. Výdaje naopak minimalizujte a spořte.

Můžete se ale ocitnout v situaci, kdy nemáte čas čekat a potřebujete peníze obratem. Řešením se může stát půjčka ihned, která je dostupnější možností než hypotéka. Po důkladném zvážení, zdali je správným řešením pro vás, o ni můžete zažádat. Sen o vlastním bydlení sice nesplní, rychlé půjčky totiž nedosahují potřebné výše, ale touhu po rekonstrukci vaší kuchyně nebo koupelny může naplnit.