Kulturní akce

Společnost AVE CZ získala pro svůj záměr výstavby spalovny
průmyslových odpadů klíčový souhlas

Společnost AVE CZ obdržela dne 11. května 2023 souhlasné stanovisko Ministerstva životního prostředí (MŽP) pro záměr modernizace spalovny průmyslových odpadů v Rybitví u Pardubic. Schválení
znamená, že nic zásadního nebrání provedení modernizace.

Stanovisko je úspěšným završením dlouhodobého schvalovacího procesu, ve kterém byly v dokumentaci
EIA zapracovány všechny připomínky, a záměr nerozporovaly ani další nezávislé autority – Česká inspekce životního prostředí, nezávislé autority – Česká inspekce životního prostředí, krajská hygienická stanice či
Krajský úřad Pardubického kraje. Předpokladem je, že spalovna pomůže s bezpečným odstraněním odpadu především v Pardubickém a sousedním Královéhradeckém kraji.

„Jde o zásadní milník v projektu, okolo kterého jsme vedli velmi intenzivní a pro nás přínosný dialog se širokou i odbornou veřejností. Rozhodnutí příslušných úřadů vnímáme jako potvrzení názoru, že záměr společnosti AVE CZ je ku prospěchu Pardubického kraje a České republiky jako celku,“ komentuje souhlasné stanovisko MŽP jednatel AVE CZ Aleš Hampl.

Platí, že naprostou prioritou při plánování a realizaci záměru je ochrana zdraví obyvatel v okolí spalovny.
Tomu napomohou nejmodernější dostupné technologie, včetně několikastupňového čištění spalin. 
„Provedení modernizace samozřejmě počítá i se všemi dalšími podmínkami, které MŽP v rámci schválení záměru zdůraznilo.

Jde například o zabezpečení skladovacího prostoru pro odpady, instalaci protihlukových opatření, časová a místní omezení dopravy odpadu a podobně. Schválení modernizace je kromě toho pozitivní zprávou i v kontextu postupného legislativního omezování ukládání nebezpečných a dalších odpadů do skládek v příštích letech,“ dodává Aleš Hampl.