Uncategorized

Fakulta elektrotechniky a informatiky slaví 15 let od vzniku

F 

akulta elektrotechniky a informatiky (FEI) slaví tento měsíc 15 let od vzniku. Nejmladší fakulta Univerzity Pardubice vznikla v roce 2008, ale má za sebou dynamický vývoj, který začal hned v prvním roce nového tisíciletí. Právě před 22 lety byl na univerzitě akreditován první studijní program Informační technologie, který fakulta vyučuje dodnes. Na fakultě v centru Pardubic studuje více než šest stovek vysokoškoláků.

„Naše fakulta spolupracuje s řadou firem a výuku propojuje s praxí. Naši studenti mohou už při studiu získat mezinárodně uznávané certifikované zkoušky, s nimiž snadno prorazí na trhu práce,“ říká děkan Fakulty elektrotechniky a informatiky Ing. Zdeněk Němec, Ph.D.

Historicky první studijní program Informační technologie odstartoval v roce 2002 vznik Ústavu informatiky Univerzity Pardubice, který se o rok později rozšířil o druhý bakalářský studijní program Elektrotechnika a informatika s oborem Komunikační a mikroprocesorová technika. Poté získal ústav nový název – Ústav elektrotechniky a informatiky. V roce 2007 byly akreditovány navazující magisterské studijní programy Elektrotechnika a informatika se studijním oborem Komunikační a řídicí technologie a Informační technologie. Akreditací bakalářského studijního programu Elektrotechnika a informatika se rozšířila i o další studijní obor Řízení procesů. V lednu 2008 vznikla z ústavu nová fakulta Univerzity Pardubice, Fakulta elektrotechniky a informatiky. V únoru 2009 obdržela fakulta akreditaci doktorského studijního programu Elektrotechnika a informatika s oborem Informační, komunikační a řídicí technologie. Navazujícího magisterského oboru se roku 2011 dočkal také obor Řízení procesů.

V současné době fakulta nabízí osm studijních programů v bakalářském, navazujícím magisterském a doktorském stupni. Fakulta elektrotechniky a informatiky vychovává špičkové specialisty v oblasti elektrotechniky, elektroniky, komunikačních, informačních a řídicích technologií. Do praxe vysílá kvalifikované programátory, analytiky, správce sítí a databází, specialisty na vývoj informačních a komunikačních systémů, aplikací řídicí techniky nebo experty na radary a radiokomunikační techniku. 

FEI spolupracuje s řadou průmyslových podniků a výzkumných institucí při řešení projektů vědy a výzkumu, špičkoví odborníci z průmyslu a výzkumu se zapojují do výuky odborných předmětů přímo na fakultě. Studenti mohou ve vybraných průmyslových podnicích absolvovat stáž, která vede ke konkrétnímu zadání bakalářské nebo diplomové práce studenta nebo k nabídce práce.

Přihlášky na fakultu lze stále podávat do 31. května 2023. Více na Studuj na UPCE nebo Pojď studovat k nám! | Fakulta elektrotechniky a informatiky (upce.cz)