AktualityPardubicko

Školní lavice se opět plní, včetně těch v nově otevřené ZŠ Montessori

 

P

 

rvní školní den je tu a spolu s ním usedlo do lavic osmnácti pardubických základních škol celkem 9 300 žáků, z čehož 991 dětí zavítalo do školy úplně poprvé. Na žáky z Montessori školy navíc čekala čerstvě zrekonstruovaná budova na Dubině, díky které se děti budou moci vzdělávat Montessori metodou i na druhém stupni.

Nová základní škola Montessori vznikla přestavbou pavilonu D při ZŠ Erno Košťála, celkové investice spojené se stavebními pracemi přitom dosáhly výše zhruba 38 milionů korun včetně DPH. „Naším cílem bylo modernizovat stávající objekt, tak aby plně vyhovoval potřebám žáků s Montessori výukou. Tato cesta se navíc jevila jako nejefektivnější řešení. Nejen že je objekt v majetku města, rekonstrukce pavilonu byla oproti výstavbě nové školy výhodná i z hlediska stravování. Žáci Montessori školy budou moci díky propojení budov využívat stravovací provoz v ZŠ Erno Košťála, čímž jsme se vyhnuli výstavbě nového gastroprovozu, která bývá finančně velmi nákladná. Budova je rovněž plně bezbariérová,“ informuje primátor Pardubic Martin Charvát.

Šest Montessori tříd v předchozích školních letech fungovalo při ZŠ Družstevní a sedmý ročník děti navštěvovaly v pavilonu A ZŠ Erno Košťála na Dubině. „Osmá třída se tak žákům poprvé otevřela letos již v prostorách nového objektu, kam byly přesunuty všechny Montessori třídy. V rámci nového školního roku, který právě odstartoval, nastoupilo do nové ZŠ Montessori celkem 138 žáků, z toho 20 prvňáčků. Mám velkou radost, že dnes můžeme děti přivítat v samostatné základní škole, která bude určena výhradně žákům s Montessori výukou se spádovostí pro celé město. Díky této přestavbě části objektů nacházejících se v areálu ZŠ Erno Košťála, které tak vracíme do školství, jsme konečně rozšířili výuku prostřednictvím Montessori metody na celý druhý stupeň, aby žáci mohli dokončit povinnou školní docházku v rámci jednoho vzdělávacího systému. Během září škola získá také kompletně nové vybavení tříd za 9,5 milionu korun, jehož dodání je ze strany dodavatele zpožděno z důvodu nedostatku materiálu na trhu, a také vybavení informačními technologiemi. Úspory v rozpočtu akce, které se podařily díky veřejným soutěžím, chceme použít na úpravy pozemku před budovou školy, kde bude doplněno nejen stání pro kola, ale také herní prvky a lavičky, aby žáci měli ve školní družině dostatečné vyžití nejen uvnitř, ale také venku. Zároveň bych chtěl velmi poděkovat paní ředitelce Ludmile Kozákové ze ZŠ Erno Košťála, která umožnila provozní synergie v areálu této velmi dobře vybavené dubinské školy,“ informuje náměstek primátora zodpovědný za oblast školství Jakub Rychtecký s tím, že navyšování kapacit patří mezi priority Strategie školství Pardubic 2030. Touto přestavbou se městu podařilo rozšířit kapacitu nejen pro Montessori výuku, ale také v celém třetím školském obvodu, konkrétně na ZŠ Polabiny I, kde Montessori třídy doposud fungovaly.

Nové školské zařízení čítá na 25 zaměstnanců, v jejím čele pak stojí Jan Václavík, který uspěl ve výběrovém řízení na ředitele školy. „Otevřením nové Montessori školy vyvrcholilo dlouholeté úsilí týmu učitelů a rodičů, který se vydal cestou vzdělávání dětí tímto moderním pedagogickým směrem. Mým prvním cílem je v prvé řadě pomoci naplnit očekávání, která byla do vzniku samostatné Montessori školy vložena, a to nejen učiteli, rodiči a žáky, ale i jejím zřizovatelem, městem Pardubice. Je třeba si uvědomit, že Pardubice jsou od tohoto 1. září raritní existencí dvou veřejných alternativních škol – Waldorfské a Montessori. Druhým cílem pak jsou spokojenost všech zúčastněných a kvalitní vzdělávání a do třetice, možná, že to bude znít neobvykle, ale aby se naše škola stala běžnou základní školou. Pestrost výběru výukových a vzdělávacích metod po 32 letech od Sametové revoluce považuji za nutnou a samozřejmou a jsem rád, že Pardubice tuto možnost nabízejí. Osobně to považuji za ukazatel vyspělosti dané společnosti. Obrovský dík pak patří celému školnímu týmu za energii, zápal a aktivitu, kterou škole věnuji a bez které by to nešlo a nebylo ono,“ popisuje své plány ředitel Václavík.

Stavební práce zahrnovaly dispoziční úpravu tří nadzemních podlaží, řešení instalačních zařízení a rozvodů, přístavbu únikového schodiště, vybudování výtahu a zpevnění ploch kolem objektu. Celý objekt je navíc propojen se ZŠ Erno Košťála, kde budou žáci využívat tělocvičnu, venkovní hřiště a moderní stravovací provoz.