AktualityPardubicko

Řídicí výbor projednal integrovaná řešení pro nové programové období

R ealizace projektů podpořených z prostředků integrovaných územních investic 2014–2020 ještě neskončila nebo bude teprve zahájena, ale aglomerace se již chystá na vyhlášení nových výzev z programového období 2021–2027. Nejen o tom diskutovali členové Řídicího výboru, který zasedl na online jednání.

Hradecko-pardubická aglomerace se pilně připravuje na rozjezd programového období, které oficiálně začalo 1. ledna 2021. Ačkoliv stále nejsou schváleny finální verze operačních programů, které jsou nutnou podmínkou pro výběr prvních aglomeračních projektů, práce na Strategii pro nové období pokračují svižným tempem. Nositel zrealizoval několik kol jednání tematických pracovních skupin, které diskutovaly o hlavních problémech území, typových aktivitách, které by měly vést k jejich řešení, žadatelé zároveň představovali konkrétní projekty, se kterými budou usilovat o zisk dotačních prostředků. „Během loňského roku se opakovaně sešlo šest odborných pracovních skupin zaměřených na oblasti dopravy, životního prostředí a veřejných prostranství, vzdělávání, výzkumu a podnikání, kultury a sociální témata. Na nich byly postupně představovány projektové záměry, které nám zájemci o dotaci mohli předkládat od roku 2019. Na základě zpřesňování podporovaných témat a dotačních podmínek postupně vzniklo užší portfolio, které tvoří základ pro tzv. integrovaná řešení,“ upřesnil manažer aglomerace Filip Hoffman.

Integrovaná řešení budou hrát v nové Strategii velmi důležitou roli. Jedná se o návrhy, jak prostřednictvím konkrétních projektů a jejich synergických efektů odstranit největší aglomerační problémy v jednotlivých tematických oblastech. Jako základ těchto řešení pak často posloužily projekty, které aglomerace podpořila v programovém období 2014–2020. Ty byly kromě nových záměrů, jež budou usilovat o finance z prostředků ITI, doplněny dalšími projekty, jejichž realizaci žadatelé připravují z jiných dotací či z vlastních zdrojů. „Integrované územní investice v posledních letech změnily uvažování klíčových aktérů v území. Již nepřemýšlíme izolovaně, pouze o vlastních projektech, ale aglomeračně. Praxe nám ukázala, že vzájemná spolupráce a koordinace aktivit vede ke společným řešením, ze kterých mají v závěru užitek všichni. Partnerský přístup je ta správná cesta, jak pracovat na společném a systematickém rozvoji území,“ doplnil předseda Řídicího výboru a primátor Pardubic Martin Charvát.

Koncepční část Strategie by měla být schválena zastupitelstvem města Pardubic v dubnu. Následovat bude výběr strategických projektů, pro které aglomerace rezervuje finanční prostředky. Finálně byl měl být dokument dokončen zhruba v polovině letošního roku, a to z důvodu nutnosti zpracování hodnocení SEA, které posuzuje vliv Strategie na životní prostředí. První aglomerační výzvy by měly následovat bezprostředně poté, tedy ve druhé polovině roku 2022.

Více informací naleznete nahttp://iti.hradec.pardubice.eu/