Aktuality

Restaurátoři Univerzity Pardubice pomohou s obnovou památek v Alžírsku

 

E

xperti z Fakulty restaurování Univerzity Pardubice se budou podílet na záchraně historických památek v Alžírsku. S pomocí začnou v druhém největším alžírském městě Oran, kde zrestaurují sochařskou výzdobu divadla a pečovat budou také o část sbírek národního muzea. Součástí spolupráce bude také výměna zkušeností mezi oběma zeměmi v této oblasti.

„Loni v říjnu jsme udělali základní průzkum na místě. Zaměřili se na stav soch a analyzovali také odebrané vzorky, abychom mohli připravit návrh, jak tyto památky nejlépe restaurovat,“ uvedl proděkan Fakulty restaurování pro vědeckovýzkumnou činnost Ing. Karol Bayer, který je lídrem jednoho z excelentních vědeckých týmů Univerzity Pardubice. Bývalá opera se před bezmála padesáti lety přeměnila v regionální divadlo. Jeho fasádu zdobí balkon s dvěma malými kopulemi a skupinou soch, které představují alegorie hudby, deklamace, dramatu a komedie.

Další práce umožní dohoda o partnerství mezi Národní školou ochrany a restaurování (l’Ecole Nationale de Conservation et de Restauration des Biens Culturels – ENCRBC) a Univerzitou Pardubice. Partnerství mezi alžírským Ministerstvem kultury a umění a Ministerstvem kultury ČR má přinést i výměnu zkušeností v oblasti obnovy památek. Alžírské ministerstvo plánuje rozvíjet přípravu svých studentů pomocí výměny odborných znalostí i možnosti rezidenčního školení, na kterém by se podíleli experti z Univerzity Pardubice. Nabídne také krátkodobá a dlouhodobá stipendia a školení pro pedagogy.

Kvůli nové spolupráci navštívila před dvěma týdny Fakultu restaurování v Litomyšli také velvyslankyně ČR v Alžírsku Lenka Pokorná. „Paní velvyslankyni jsme ukázali prostory fakulty, seznámili jsme jí s našimi aktivitami, se strukturou a zaměřením obecně. Diskutovali jsme o konkrétních aspektech spolupráce,“ říká Mgr. art. Jan Vojtěchovský, Ph.D., proděkan Fakulty restaurování pro zahraniční spolupráci.

Odborníci a studenti Fakulty restaurování Univerzity Pardubice se podíleli na záchraně mnoha významných památek, např. reliéfu věže neexistujícího Juditina mostu v Praze, staveb ve skalním městě Petra v Jordánsku nebo v iráckých městech Erbíl a Alqosh. V jejich péči je také nejstarší dřevěná architektonická stavba na světě, pravěká studna, kterou předloni nalezli archeologové při stavbě nové silnice v Pardubickém kraji.

Fakulta restaurování je jednou ze 7 fakult Univerzity Pardubice. Byla založena roku 2005 a během studia se tady vysokoškoláci seznámí s výtvarnými technikami, moderními postupy v restaurování i souvisejícími základy přírodních a humanitních věd. Den otevřených dveří pro budoucí studenty fakulta plánuje na 22. ledna. Více informací najdete zde –

Fakulta restaurování | Studuj UPCE