AktualityPardubicko

Rekonstrukce bývalého hypermarketu postupuje

B

 

ývalé prostory hypermarketu, dříve známé jako Prior, jsou již od podzimu 2019 v rekonstrukci. Prostory nově spadají pod Atrium Palác Pardubice a celá budova prochází modernizací. V rámci těchto úprav byla v březnu letošního roku dokončena demolice střešních konstrukcí. I přes rozsáhlou rekonstrukci však bude částečně zachována původní exteriérová podoba budovy Prioru.

Rekonstrukce bývalých prostor hypermarketu začala již na podzim roku 2019. Kvůli špatnému stavu budovy však musel být původní plán prací upraven, aby došlo nejen k modernizaci prostor, ale i k výměně stropních a střešních konstrukcí. Rozsáhlá rekonstrukce je rozdělena do tří částí, a to:

Prostor bývalého hypermarketu Prior

Během listopadu a prosince 2020, kdy byly po cca roční pauze znovu obnoveny práce na rekonstrukci budovy, došlo k vyztužení všech betonových stropních konstrukcí objektu kvůli plánované demolici.

Od ledna 2021 probíhá demolice stropů. V lednu tohoto roku byla provedena demolice 3 strojoven vzduchotechniky na střeše budovy a dále byla sejmuta betonová střešní deska (strop nad 3. nadzemním podlažím). Aktuálně se pracuje na demolici betonové stropní desky nad 2. nadzemním podlažím.

Práce na demolici stropů budou probíhat zhruba do konce dubna. V květnu se započne s výstavbou nových stropů.

Spojovací chodba mezi prostory Atrium Palác Pardubice a bývalým hypermarketem

V lednu tohoto roku byly provedeny výkopové práce pro spojovací tunel mezi suterény objektů bývalého hypermarketu a Atrium Palác Pardubice. Dojde tím k propojení obou objektů i na úrovni suterénu. Aktuálně se pracuje na bourání střechy nad tímto spojovacím prostorem, nová krytina bude umístěna v jiné výšce.

Atrium Palác Pardubice

Od ledna probíhají v budově Atrium Palác Pardubice práce na nové nosné konstrukci v garážích a přípravy pro vyřezání otvoru pro spojovací tunel do sousedního objektu bývalého hypermarketu. Zároveň se provádějí přeložky kanalizace, vzduchotechniky a jiných instalací.

„Naší prioritou je zajistit bezpečnost prostor budovy a provést opravdu kvalitní rekonstrukci. I přesto, že došlo k výraznému prodloužení termínu a tím i k navýšení nákladů na rekonstrukci oproti původnímu plánu, chceme si být jistí, že nově zrekonstruované prostory nabídnou návštěvníkům moderní místo pro jejich nákupy,“ přibližuje stav rekonstrukce Oldřich Špůrek, jednatel společnosti Atrium Palác Pardubice.

I přes rozsáhlou rekonstrukci zůstane v tuto chvíli  zachována původní, historicky zajímavá fasáda bývalého obchodního domu Prior.

Aktuální informace naleznete na www.palacpardubice.cz v sekci tiskového centra.