AktualityPardubicko

Radnice spustila unikátní projekt „Na počátku záleží“

 

V zbudit zájem dětí o problematiku vztahů v rodinách a ukázat „zdravý“ pohled dětí na vztahy v rodině je cílem pilotního projektu pardubické radnice, který připravila pro žáky základních škol v Pardubicích v úzké spolupráci s Poradnou pro rodinu Pardubického kraje a Pedagogicko-psychologickou poradnou Pardubice. Tým psychologů by měl v rámci debat ozřejmit žákům ve věku 11 až 12 let, kam až nezdravé rodinné vztahy mohou dojít a jak zásadně mohou dítě a jeho další vývoj ovlivnit a narušit.

„Pardubické základní školy budou letos věnovat část své výuky v pátých třídách tématu rodiny a důležitosti vztahů na počátku lidského života. V našich pátých třídách je v letošním školním roce 988 žáků a my bychom jim všem chtěli dát možnost probrat důležitost vztahových vazeb v rodině s odborníky, neboť na počátku života skutečně záleží – ze zažitých vzorců v rodině se těžko vystupuje a ovlivňují celý náš život. Otevřené debaty na toto citlivé téma se konají postupně v každé z našich škol v třídních kolektivech volnou a dětem srozumitelnou podobou, seriál debat jsme odstartovali koncem října a zpětná vazba naznačuje, že je to správný preventivní krok,“ uvedl náměstek primátora zodpovědný za školství a sociální politiku města Jakub Rychtecký s tím, že diskuzí projekt nekončí, neboť v rámci projektu vznikly také webové stránky www.napocatkuzalezi.cz, které poskytují komplexní informace o problematice a další důležité odkazy na dané téma, kam se mohou dotyční v případě potřeby obrátit pro pomoc.

„Dětství bez traumat a nadlimitních psychických zátěží je základem optimálního vývoje každého dítěte. Pod vedením zkušených lektorů budou probíhat v každé pardubické páté třídě základní školy besedy, kdy po zhlédnutí několika tematických videí budou dětem citlivě kladeny otázky k zamyšlení.  Besedy moderují naši lektoři tak, aby dítě, které případné trauma či nadlimitní zátěž samo zažilo, nesdělovalo tuto zkušenost před třídním kolektivem, ale mohlo ji ventilovat a zpracovat následně se školním psychologem,“ uvedl ředitel Poradny pro rodinu Pardubického kraje Roman Miletín. „Záměrně jsme cílili na věkovou skupinu 11 až 12 let, tedy na děti, které si již plně uvědomují dopad    případných negativních rodinných vztahů na sebe, ale zároveň je zde čas a prostor zažitá myšlenková schémata, názory a postoje žádoucím způsobem měnit,“ doplnil svého kolegu ředitel Pedagogicko – psychologické poradny Pardubice Jiří Knoll.

Myšlenka upozornit na důležitost správného navázání vztahové vazby pomocí videí vznikla v rámci Komunitního plánování v pracovní skupině Rodina s dětmi a mládež. „Oslovili jsme s myšlenkou natočit osvětová videa naše herce z Východočeského divadla, kteří na spolupráci okamžitě kývli. Vzniklo tak šest zhruba minutových videí, která věrně simulují nejrůznější situace, v nichž se bezbranné děti často ocitají. Jsou natočena očima malého dítěte, které nemá možnost do děje zasáhnout a ovlivnit ho jinak než pláčem či snahou o navázání komunikace s rodiči. Právě takové situace mohou ovlivnit další vývoj dítěte, aniž si to uvědomujeme,“ nastínila vedoucí odboru sociálních věcí pardubické radnice Iva Bartošová.

Na besedy uskutečněné v pátých třídách ve školním roce 2021/2022 naváže práce se šestými ročníky ve školním roce 2022/2023, kdy např. v hodinách českého jazyka budou žáci psát na téma vztahů v rodině slohovou práci. Akci se rozhodli v rámci společenské odpovědnosti finančně podpořit i významní zaměstnavatelé v regionu společnosti Foxconn a Elektrárny Opatovice.

„Projekt komunikuje silné a důležité téma, má odborné garanty a je kvalitně zpracován velmi zajímavou formou. Jako rodič jsem byl ihned od představení záměru městem Pardubice přesvědčen, že naše společnost bude tento projekt podporovat od samého počátku a pomůže upozornit na problematiku důležitosti navázání dobrého citového vztahu mezi rodičem a dítětem. Společnost Foxconn podporuje různé edukativní, sportovní i kulturní projekty, které pečlivě vybírá a zde u Na počátku záleží nebylo o spolupráci pochyb,” uvedl manažer PR a komunikace společnosti Foxconn Česká republika. „Fakt, že na počátku opravdu záleží, je hlavním důvodem podpory tohoto projektu naší společností. Věříme, že tento zcela unikátní počin pardubické radnice bude pomáhat a časem splní svůj účel třeba i za hranicemi města Pardubic,“ potvrdila slova Pavla Koženého Hana Počtová, mluvčí společnosti Elektrárny Opatovice.