Aktuality

Putovní výstava portrétních fotografií: Paměť tváře / Tváře paměti … nejen nuceně nasazených bude představena v Pardubicích.

O

becně prospěšná společnost Živá paměť ve spolupráci s fotografkou Janou Stachovou zve na putovní výstavu portrétních fotografií Paměť tváře / Tváře paměti … nejen nuceně nasazených o osudech lidí pronásledovaných v období druhé světové války. Výstava se koná s finanční podporou Ministerstva práce a sociálních věcí České republiky. Partnerem pardubické výstavy je Krajská knihovna v Pardubicích.

Slavnostní vernisáž se uskuteční v úterý 1. 9. 2020 od 17.30 v prostorách Krajské knihovny v Pardubicích,  Pernštýnské nám. 77, Pardubice.
Nedílnou součástí výstavy je beseda u kulatého stolu na téma Aktuální životní situaci obětí nacismu v České republice, která proběhne ve čtvrtek 10. 9. 2020 od 17.00 – 18.30 hod. v Univerzálním sále knihovny.

Zahájení výstavy se společně se zástupci obecně prospěšné společnosti Živá paměť zúčastní i fotografka Jana Stachová. Portrétní fotografie obětí nacismu doplněné krátkým příběhem byly pořízeny Janou Stachovou v letech 2008–2009 s cílem zachytit a divákům přiblížit osobní rovinu válečného utrpení.

Výstava seznamuje diváky nejen s osudy obětí nacismu, ale prostřednictvím dvou informačních panelů rovněž s činností Živé paměti. Zatímco jeden panel představuje aktuální nabídku služeb pro seniory, zejména přeživší oběti nacismu a jejich blízké, druhý je věnován vzdělávacím, dokumentačním a informační aktivitám: „Snažíme se tak přispívat k předávání historických zkušeností pamětníků války, docenění jejich životních osudů a dokumentaci jejich osobních příběhů.” vysvětluje Pavel Voves, ředitel společnosti. „Výstava nám dává šanci upozornit společnost nejen na historické události, ale také zlepšit obraz seniorů jako takových a povzbudit zejména mladé lidi k tomu, aby se zapojili do péče o nejstarší spoluobčany, například formou dobrovolnictví,“ dodává Darina Sedláčková, spoluzakladatelka a předsedkyně správní rady Živé paměti.

Výstava bude dále přístupná ve dnech 2. 9. – 6. 10. 2020: po, st., čt, pá 8.00 – 19.00, út 8.00 – 12.00,
so 9.00 – 12.00, ne zavřeno. Vstup zdarma.