AktualityPardubicko

Primátor Charvát: Nekoupit spalovnu v Rybitví se ukázalo jako promarněná příležitost

 

Město Pardubice ve čtvrtek 13. ledna podalo na Ministerstvo životního prostředí nesouhlasné vyjádření k obnovenému záměru Modernizace spalovny průmyslových odpadů, provozovna Pardubice, Rybitví. Proces posouzení vlivu na životní prostředí spustilo Ministerstvo životního prostředí na základě přepracované dokumentace záměru a jeho vlivu na životní prostředí, kterou předložil majitel spalovny. Předmětem záměru je zájem majitele o zásadní rekonstrukci a znovu uvedení do provozu dlouhodobě odstavené spalovny průmyslového odpadu v katastrálním území Rybitví.

„Nesouhlasné vyjádření města se argumentačně opírá o odborné stanovisko specialistů sdružení Arnika Jindřicha Petrlíka a Nikoly Jelínek, formulačně pomohla advokátní kancelář Frank Bold Advokáti,“ komentuje nesouhlasné vyjádření města náměstek pardubického primátora Jan Nadrchal, do jehož gesce patří i životní prostředí. „Podle našeho názoru má předkládaný záměr znovuzprovoznění spalovny řadu vážných nedostatků. Zdůvodnění záměru považujeme za nedostatečné, stejně tak je nedostatečné posouzení kumulativních vlivů záměru, podle našeho názoru nejsou zohledněny požadavky na spalovny podle Stockholmské úmluvy, jako nepostačující vidíme i hodnocení vlivu záměru na zdraví a životní prostředí,“ vysvětluje Jan Nadrchal, který dodává, že nedostatků je dle jeho názoru v záměru daleko více. Vzhledem k uvedeným nedostatkům je město přesvědčeno, že kladné stanovisko nelze vydat. „Samospráva města udělá maximum pro to, aby všemi legálními a možnými způsoby zamezila obnovení provozu spalovny a spalování průmyslového odpadu. To si Pardubice a jejich okolí nezaslouží,“ říká odhodlaně Jan Nadrchal. „Nesouhlasné stanovisko města je výsledkem společné iniciativy města, městských obvodů i sousedních dotčených obcí. Všem děkuji za spolupráci a kooperaci,“ dodává náměstek Nadrchal, který v tomto ohledu vyzdvihuje například obec Srnojedy a jejího starostu. 

„Vidím jako promarněnou příležitost, že se nepodařilo areál spalovny odkoupit v roce 2017, tehdy jsme byli krůček před cílem. Bohužel došlo na má slova, když jsem upozorňoval, že hrozbu zprovoznění spalovny lze jednou pro vždy zažehnat pouze tím, že spalovna bude naše a budeme o jejím osudu rozhodovat my,“ říká primátor Martin Charvát a připomíná tak hlasování zastupitelstva města z května roku 2017, kdy sice záměr odkoupit spalovnu do majetku města byl schválen, ale zastupitelstvo již nepřidělilo peníze na realizaci odkupu. „Jsem odhodlán vyvolat nové jednání se společností AVE o odkupu areálu spalovny. Stále to považuji za nejbezpečnější cestu, jak tuto hrozbu pro Pardubicko eliminovat. Nicméně se obávám, že vlivem toho, že současný majitel se blíží ke svému cíli zprovoznit spalovnu, bude cena pro případný odkup daleko vyšší, než jsem vyjednal v roce 2017,“ doplňuje Martin Charvát, který si jako svůj hlavní politický úkol definoval zamezit obnovení provozu spalovny v Rybitví. „Udělám pro to maximum,“ dodává Charvát.

Ministerstvo ŽP nyní zadá pověřené osobě zpracování odborného posudku, který vyhodnotí, zdali byla dokumentace záměru zpracována podle náležitosti zákona, a vyhodnotí jednotlivé došlé připomínky. Závěrem posudku navrhne vydat buď zamítavé stanovisko, nebo stanovisko povolující záměr s případnými podmínkami. Poté bude následovat veřejné projednání a na základě námitek a argumentů ministerstvo vydá výsledné rozhodnutí.