Pardubicko

Prezident jmenoval dalšího profesora Univerzity Pardubice

Expert na syntézu organických specialit Aleš Imramovský z Fakulty chemicko-technologické Univerzity Pardubice se stal novým profesorem pro obor Technologie organických látek. Dekret převezme od ministra školství, mládeže a tělovýchovy právě dnes.

„Prof. Imramovský je uznávaný organický chemik, kterému se úspěšně daří přenášet výsledky svého výzkumu do praktického využití i do vzdělávací činnosti. Univerzita Pardubice nabízí studentům možnost učit se od skvělých expertů, a také se zapojit společně s nimi do vědecké práce a posunout jakýkoliv obor na další úroveň,“ říká rektor Univerzity Pardubice prof. Libor Čapek.

Vědecky se prof. Imramovský orientuje na oblast syntézy organických látek. Vede Oddělení technologie organických látek v Ústavu organické chemie a technologie. Zabývá se návrhy technologií biologicky aktivních organických sloučenin, syntézou biologicky aktivních sloučenin pro potřeby urgentní medicíny a forenzní toxikologie, syntézou originálních biologicky aktivních sloučenin a meziproduktů, a také inovativními syntetickými postupy. Je autorem a spoluautorem více než 60 odborných publikací v recenzovaných časopisech. Jeho tým realizoval v chemických výrobách dva vynálezy (patenty) a šest tzv. ověřených technologií. Letos získal Cenu rektora Univerzity Pardubice za optimalizaci výroby Corey alkoholu-a (-) a následnou komercionalizaci této technologie. Je držitelem Ceny Alfreda Badera v oboru bioanorganické a bioorganické chemie, a také Ceny Josefa Hlávky.

Prof. Ing. Aleš Imramovský, Ph.D. (42) je absolventem SPŠCH v Pardubicích a oboru Chemie a technická chemie na Fakultě chemicko-technologické Univerzity Pardubice. Doktorské studium absolvoval na Farmaceutické fakultě Univerzity Karlovy v Praze v oboru Bioorganická chemie. Po návratu na Univerzitu Pardubice pokračoval na domovské fakultě v oboru Technologie organických látek a tématem jeho habilitační práce byl Výzkum a vývoj nových antimikrobiálních a antifungálních sloučenin s ohledem na jejich technologickou realizaci. Docentem pro obor „Technologie organických látek“ byl jmenován rektorem Univerzity Pardubice v roce 2013.

Profesorské řízení je náročný proces, který začíná vždy na příslušné fakultě a zahrnuje požadavky na kandidáta a jeho vědecké a pedagogické výsledky, ke kterým se vyjadřuje komise tvořená profesory z oboru. Součástí přihlášky jsou i doporučující dopisy od významných domácích nebo zahraničních expertů. Přihláškou se zabývá Vědecká rada fakulty formou veřejné profesorské přednášky spojené s diskusí. Poté jde návrh k členům Vědecké rady univerzity. Návrhy na jmenování profesorů schvaluje po veřejné přednášce a diskusi Vědecká rada Univerzity Pardubice. Ta doporučí rektorovi univerzity, aby návrh na jmenování prezidentem republiky předložil ministrovi školství, mládeže a tělovýchovy ČR.

Na 7 fakultách Univerzity Pardubice v tuto chvíli působí více než sedm desítek profesorů.

Na návrh Univerzity Pardubice prezident ČR jmenoval ke konci listopadu profesorem také doc. Martina Kubala z VŠCHT Praha pro obor Enviromentální chemie a inženýrství.