Pardubicko

Přes Labe roste nový železniční most

N

a modernizované trati Pardubice – Stéblová je vysunuta první část nového mostu přes Labe. Dvoukolejný ocelový most se vysouval pomocí hydraulických válců z pravého břehu a nyní je usazen mezi opěru a pilíř. Na břehu se nyní montuje hlavní, 80 metrů dlouhé pole, které budou specialisté Skanska vysunovat přes Labe v létě letošního roku.  „Hlavní pole překlene celou řeku, z vody tak oproti starému mostu zmizí prostřední pilíř“, říká projektový manažer Skanska Jan Mitlohner. Zprovoznění dvoukolejného mostu s elektrifikovanou tratí se očekává v prosinci letošního roku.

 

 

 

 

.