Aktuality

Předškoláci by neměli posilovat ani extrémně namáhat klouby

V
 

ýchova k pohybu by měla začít co nejdříve a být hravá, bez drilu a soutěžení. Pro předškoláky je nejvhodnější gymnastika přiměřená jejich věku, která pomáhá k lepší koordinaci pohybů i prostorové orientaci. Pozor však na posilování nebo přílišnou námahu kloubů!

 „Předškolákům rozhodně nelze doporučit posilovací cviky, nebo takové cvičení, při kterém dochází k extrémním rozsahům pohybů v kloubech. Zakázané jsou i doskoky a dopady z neúměrné výšky. Samozřejmě není možné chtít po dětech fyzicky náročné výkony, protože jejich svalová a kosterní soustava ještě není připravená na velkou zátěž. I z těchto důvodů nelze souhlasit s tím, aby se děti již od útlého věku věnovaly nějakému úzce specializovanému sportu. Předškolní věk vyžaduje především všestrannou a vyváženou pohybovou aktivitu,“ vysvětluje Kristýna Přibylová z profesionálních dětských tělocvičen Monkey´s Gym, které u nás fungují už osmým rokem a jsou určené dětem od 6 měsíců do 7 let.

Koncept pohybové všestrannosti, se kterým odborníci v profesionálních tělocvičnách pracují a na němž je speciálně zpracovaná metodika cvičení postavená, zahrnuje vše, co si děti musí v prvních letech svého života v oblasti sportu osvojit. Pro úspěch výuky je taková metodika úplným základem. A protože se jedná o hravou formu, děti ani nepoznají, že se něco učí, a přitom se dobře baví.

Ideální věk pro výuku kotoulu

Pokud jsou hodiny pohybové výchovy vedeny profesionálně, lektoři je maximálně přizpůsobují věku a schopnostem dětí. Velmi vhodné jsou gymnastické prvky, které u dětí přispívají k utváření návyků správného držení těla, rozvoji koordinačních schopností, prostorové orientaci. Děti se tak učí vnímat a ovládat svůj pohybový aparát i získávají odvahu provádět některé dosud nepoznané cviky, jako je třeba kotoul nebo přeskok lavičky.

„I takto, z našeho pohledu, jednoduché cviky, jako je kotoul, představují pro mnoho dnešních dětí, ale i dospělých, velký problém. Přitom právě předškolní věk je ideální dobou, kdy se lze pohybové základy jednoduše naučit. Jak známo, přirozená potřeba a touha hýbat se se začíná kolem puberty vytrácet, proto je nutné toto období nepropásnout a probudit u dětí lásku k pohybu včas,“ připomíná Kristýna Přibylová.

Speciální gymnastické nářadí jen pro děti

Kvalitní profesionální dětskou tělocvičnu poznáte i podle nabídky a stavu cvičebních pomůcek a gymnastického nářadí. Pro cvičení základů gymnastiky je nutná pestrá škála cvičebních pomůcek. Od těch nejjednodušších, např. překážek různých tvarů, s nimiž se děti učí základní akrobatické dovednosti, až po zcela nezbytné gymnastické nářadí, jako jsou bradla, hrazda, kladina, žebřiny či trampolína, které slouží k nácviku složitějších gymnastických prvků. 

„Naším heslem je hravý přístup, pozitivní motivace, žádné zákazy ani příkazy. Děti se musí na hodinu v tělocvičně především těšit, proto cvičení probíhá jako jedna dlouhá hra. Jen tak si děti pohyb odmala oblíbí a získají tolik potřebný vztah k pohybu do budoucna,“ dodává na závěr Kristýna Přibylová z Monkey´s Gym, která projekt profesionálních dětských tělocvičen spustila před osmi lety poté, kdy marně hledala kvalitní cvičení pro svého, tehdy dvouletého, velmi živého a pohybově nadaného syna. Díky inspiraci a osobní zkušenosti s dětským cvičením v USA pak „rozjela“ profesionální tělocvičny pro děti u nás.   

 

Monkey´s Gym jsou profesionální dětské tělocvičny určené dětem od 6 měsíců do 7 let. Koncept pohybové všestrannosti, na kterém je odborníky speciálně napsaná metodika zdejšího cvičení postavená, zahrnuje vše, co si děti musí v prvních letech svého života v oblasti sportu osvojit. A pro úspěch výuky je taková metodika úplným základem. Děti nadchne zábavné barevné prostředí i hravá forma výuky, při níž odborně vzdělaní lektoři kladou důraz na respekt ke správnému psychomotorickému vývoji dětí a jejich individuálním potřebám. Tělocvičny Monkeyˈs Gym najdete v Praze v OC Galerie Harfa, OC Šestka a v Baby Clubu Juklík ve Stodůlkách. Více na www.monkeysgym.cz