Uncategorized

Prázdniny jsou šance, jak dát děti zase do pohybu

D 

nes, s odstupem času, je zcela zřejmé, jak moc negativně pandemie COVID-19 ovlivnila naše každodenní návyky. Velmi znepokojující je především úpadek pohybových aktivit u dětí a jejich zhoršená fyzická kondice. Prázdniny jsou proto jedinečná příležitost, jak děti zase ke sportování vrátit.

 „V lednu 2022 publikovala Česká unie sportu výsledky svého reprezentativního průzkumu, ve kterém zjišťovala, jak pandemie ovlivnila sportování dětí. Výsledky jsou více než alarmující – asi 40 % sportovních klubů se během září a října 2021 nevrátil dostatečný počet dětí do organizované činnosti. Nejčastějším důvodem byla ztráta zájmu o sport (Česká unie sportu, 2022). Podobná data přinesl i průzkum České komory fitness z listopadu 2021. Až 43 % provozovatelů sportovišť v něm uvedlo, že ve srovnání s obdobím před pandemií je návštěvnost jejich zařízení nižší než 50 %,“ upozorňuje Jana Havrdová, prezidentka České komory fitness a Českého svazu aerobiku a fitness FISAF.cz, a dodává, že například ani z některých průzkumů na sociálních sítích, které byly zaměřené na dospívající z celé České republiky a zahrnovaly i otázky týkající se množství jejich pohybové aktivity a vztahu ke sportu, bohužel nevyplynuly žádné optimistické výsledky. Více jak třetina dotázaných totiž uváděla, že jejich sportovní aktivity v porovnání s dobou před pandemií poklesly, a téměř polovina pozorovala zhoršení své fyzické kondice. Více než polovina mladých lidí navíc konstatovala, že během pandemie přibrala na váze.

Dobře investovaný čas

„Rodina je pro vytvoření dobré vazby dítěte s pohybovou aktivitou zcela zásadní. Pokud rodiče sportují a pohyb je součástí jejich každodenního života, osvojí si dítě zdravé návyky aktivního životního stylu úplně přirozeně. Dobrá vazba mezi pohybovou aktivitou a pozitivní emocí vzniká už mezi 2. a 3. rokem života. Až puberta je obdobím, kdy se přirozená potřeba sportovat vytrácí. Pokud i tyhle „nebezpečné“ roky děti s naší pomocí překonají, existuje velká pravděpodobnost, že jim kladný vztah k pohybu a sportování vydrží až do dospělosti,“ připomíná Jana Havrdová z FISAF.cz. Ostatně i ona sama je maminkou tří dětí, které s manželem vedou odmalička tak, aby pro ně byl pravidelný pohyb samozřejmostí. „Každý den vyrážíme s dětmi minimálně na společnou procházku nebo projet se na kolech. Také dovolená je vždy spojená s nějakými pohybovými aktivitami. Věřím tomu, že když rodiče sami nežijí „líně“ a jsou pro své potomky dobrým vzorem, děti pak berou pohyb jako přirozenou a zábavnou součást života,“ říká Jana Havrdová. 

Využijme proto prázdniny a celé letní období jako možnost nahradit dětem alespoň částečně pohybové aktivity, o které je pandemie ošidila. Vybíráte jim příměstský tábor? Zvolte ten se sportovním zaměřením. Vymýšlíte rodinnou dovolenou? Přibalte kola, in-line brusle, míče, badmintonové a pingpongové pálky… a zorganizujte ji tak, aby byla letos v ještě aktivnějším duchu než jindy. Nejvíc totiž pro děti uděláme, když jim věnujeme svůj čas, půjdeme jim příkladem a budeme sportovat společně s nimi.

Tip: Jednou z možností, jak děti po celý rok zapojit do pohybových aktivit, představuje celorepublikový projekt Děti na startu, který vznikl pod hlavičkou FISAF.cz a je určen všem dětem od 4 do 9 let. Kurzy probíhají pod vedením odborně vyškolených trenérů a instruktorů ve školách, družinách a kroužcích jako součást vyučování nebo po vyučování v mateřských školkách v rámci pohybových aktivit v tělocvičnách, sportovních halách, sokolovnách, sportovních klubech, oddílech či ve fitness centrech. Během letních prázdnin organizují Děti na startu příměstské i klasické tábory. Více na www.detinastartu.cz

 

Zdroj: www.fisaf.cz