AktualityPardubicko

Poplatky za odpady se v Pardubicích nezmění

O

 

O  byvatelé Pardubic zaplatí v příštím roce za likvidaci odpadů 650 korun, tedy stejně jako v roce letošním. Uhradí tak zhruba 61 procento z celkových nákladů na odpadové hospodářství města. To bude každého poplatníka v oblasti odpadového hospodářství dotovat 414 korunami.

„Podle výhledu finanční náročnosti odpadového hospodářství na rok 2022 přijde v příštím roce likvidace odpadů a s tím související činnosti na téměř 93 milionů korun. Od obyvatel bychom měli na poplatku vybrat téměř 57 milionů, zbývajících zhruba 36 milionů zaplatí město,“ řekl náměstek primátora Jan Nadrchal, který má ve své gesci mimo jiné i životní prostředí. Stejně jako v předchozích dvou letech bude i v roce 2022 termín splatnosti poplatku posunut kvůli covidu-19 na konec června.

Náklady na likvidaci odpadů ve městě rok od roku rostou 2020, kdy město po čtrnácti letech zvýšilo poplatek, přišla likvidace za rok na více než 73 milionů korun, o rok později už na 77 milionů korun. Na základě zkušeností z minulých let město předpokládá, že v roce 2022 dosáhnou celkové náklady na odpadové hospodářství více než 92,82 milionů korun, což představuje 1064 korun na jednoho poplatníka. Jen svoz komunálního odpadu přijde na více než 44 milionů korun za rok, dalších 22 milionů separovaný sběr a 15,8 milionu provoz separačních dvorů.

Na financování těchto nákladů se v Pardubicích podílí 87 204 poplatníků, od platby místního poplatku jsou osvobozeny například děti do šesti let, osoby v ústavech sociální péče, v domovech důchodců, poplatek se neplatí ani za rekreační objekt na území města, pokud je ve vlastnictví občana z Pardubic apod. Nově se podle vyhlášky města poplatek „za popelnice“ týká všech cizinců žijících na území Pardubic.