AktualityPardubicko

Pardubice jdou do roku 2022 s rekordním rozpočtem

 

M  ěsto Pardubice bude v roce 2022 hospodařit s nejvyšším rozpočtem ve své novodobé historii. Celkem budou mít podle předběžných propočtů během roku k dispozici více než tři miliardy korun. Asi polovinu z této částky tvoří daňové příjmy a příjmy z vlastní činnosti, další část kalkuluje s dotacemi, nevyčerpanými prostředky z letošního roku a také úvěrovými zdroji. Zhruba třetina rozpočtu, který již schválili zastupitelé, směřuje do investic města.

„Při tvorbě rozpočtu na rok 2022 jsme byli opatrní a počítali spíše s nižšími příjmy z rozpočtového určení daní. I proto je provozní saldo, které je ukazatelem finančního zdraví města, mínus 23 milionů korun. Podobně tomu bylo letos, kdy jsme začínali rok s předpokladem záporného salda ve výši 106 milionů korun a poté, co skutečné daňové výnosy byly mnohem vyšší, než bylo predikováno, rok končíme v kladných číslech,“ řekl náměstek primátora zodpovědný za ekonomiku města Jan Mazuch.

Rozpočet města na příští rok je koncipován na zhruba 3,026 miliardami korun. Zhruba třetina této částky směřuje do investic. Prioritou budou v roce 2022 již započaté investiční akce, například výstavba Centrálních polytechnických dílen a Galerie města Pardubic v Automatických mlýnech, rekonstrukce letního stadionu či dokončení rekonstrukce nadjezdu Kyjevská a také zahájení akcí nových. Začít by měla mimo jiné stavba terminálu B pro meziměstské autobusové spoje, terminálu Univerzita Pardubice a také rekonstrukce koupaliště na Cihelně.

Město pro příští rok zahrnulo do rozpočtu i navýšení úvěrového rámce města o 86 milionů korun. „Se 46 miliony počítáme na předfinancování stavby terminálu B a zbývajících 40 milionů půjde do bytového fondu města, jehož opravy byly výrazně podhodnoceny. Tyto prostředky, nebo jejich podstatná část, se nám postupně vrátí. U terminálu na proplacených dotacích z evropských fondů, u bytů na nájemném. Investovat totiž budeme do zhruba padesátky bytů, které jsou dnes prázdné. Čekají na opravu, město netrží za nájemné, a naopak vynakládá nemalé prostředky na provozní náklady, které by jinak hradili nájemníci,“ řekl primátor Pardubic Martin Charvát.