AktualityPardubicko

Pomoc osobám se zdravotní postižením se zlepšuje

P

ardubický kraj vytvořil nový Krajský plán vyrovnávání příležitostí pro osoby se zdravotním postižením na období 2022 – 2026. Jedná se v pořadí již o pátý strategický dokument. Dotýká se konkrétních oblastí života těchto lidí.

„Problematikou života osob se zdravotním postižením se náš kraj zabývá dlouhodobě,“ uvedl radní pro sociální péči a neziskový sektor Pavel Šotola, a pokračuje: „Při tvorbě tohoto dokumentu jsme vycházeli ze 40 aktuálních podnětů, informací, ze zkušeností z let minulých a také z možností Pardubického kraje ovlivnit problémy osob se zdravotním postižením. V dokumentu je kladen důraz na otázky osvěty, na přístupnost staveb, dopravy a informací, na dostupnost vzdělávání a zdravotní péče, zaměstnávání osob se zdravotním postižením a dostupnost kulturních a sportovních aktivit a sociální péče.“

Podmínky pro vyrovnávání příležitostí pro osoby se zdravotním postižením se zlepšují i díky celostátní legislativě. Velký vliv mají také aktivity konkrétních lidí a organizací v místě. „V Pardubickém kraji máme například několik poradenských středisek bezbariérovosti. Jedná se o Českou abilympijskou asociaci a Salvii. Obdobné aktivity poskytuje i  konzultační středisko České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě nebo třeba Tyflocentrum Pardubice, Tyfloservis či Národní rada zdravotně postižených Pardubického kraje. Kromě toho pokračuje spolupráce s Dopravní fakultou Univerzity Pardubice při analýze přístupnosti zastávek veřejné linkové dopravy,“ vypočítává Pavel Šotola.

Významným rekreačním střediskem je pro imobilní občany v Pardubickém kraji kemp Buňkov v Břehách. Nabízí unikátní produkt „Dovolenou bez bariér“ se specializovanými službami pro osoby se zdravotním postižením. Tito lidé zde mohou využít  bezbariérové ubytování v chatkách i sjezd do vody na speciálních vozíčcích, konají se tu výcviky a předávání asistenčních psů, tréninkové pobyty sledge hokejistů či stolních tenistů s mezinárodní účastí a jejich víkendová soustředění. Jde jak o organizované, tak i individuální pobyty. Aktivity Autokempu Buňkov pro osoby se zdravotním postižením pravidelně podporuje Pardubický kraj. „Nyní bychom chtěli zlepšit dostupnost tohoto kempu pro osoby se zdravotním postižením i prostřednictvím garantovaných nízkopodlažních autobusových spojů. Doufám, že se nám to od zahájení nových smluv s dopravci podaří,“ sděluje radní.

Pardubický kraj bude kromě jiného také pokračovat v mapování bezbariérových tras cestovního ruchu. Už nyní jsou na krajském turistickém portálu www.vychodnicechy.info trasy pro vozíčkáře, do budoucna by jich mělo přibývat.

„Krajský plán jednou za rok vyhodnocujeme. Je sestaven tak, aby mohl pružně reagovat na změny a nové skutečnosti,“ doplňuje Pavel Šotola.