AktualityPardubicko

Péče o duševní zdraví má nového ředitele

O

rganizaci Péče o duševní zdraví, která ve východních Čechách poskytuje podporu lidem s vážným duševním onemocněním, povede od prosince 2021 nový ředitel Mgr. Petr Pavlíček. Ve funkci nahradí MUDr. Petra Hejzlara, který byl ředitelem 24 let a nově se bude naplno věnovat práci psychiatra v jednom ze středisek organizace, v Centru duševního zdraví Pardubice.

Mgr. Petr Pavlíček uspěl v otevřeném výběrovém řízení v konkurenci 18 uchazečů. „Do výběrového řízení se přihlásila řada velmi zajímavých lidí a nebylo jednoduché mezi nimi vybrat. Do užšího kola jsme pozvali 6 uchazečů, kteří museli vypracovat úvahu na téma, jak dál rozvíjet naší organizaci, a projít osobním pohovorem. Petr Pavlíček nás zaujal svým rozhledem, motivací a osobnostními předpoklady pro řízení velké organizace. Věříme, že bude tím správným leaderem, kterého PDZ potřebuje,“ komentuje výběrové řízení dosavadní ředitel MUDr. Petr Hejzlar, který v PDZ bude nadále působit jako psychiatr.

Nový ředitel Mgr. Petr Pavlíček se dosud dlouhodobě věnoval terénní sociální práci a výzkumné činnosti v oblasti drogové a závislostní problematiky. Zastával mimo jiné funkci vedoucího Analyticko-výzkumného týmu či vedoucího Centra terénních programů organizace Laxus z. ú. Podílel se také na výzkumu v oblasti závislostí vedeném Výzkumným ústavem práce a sociálních věcí. „Motivace pro práci v PDZ vychází z mého dlouhodobého zájmu o problematiku duševního zdraví. Na počátku studií v roce 2004 jsem se rozhodoval, zda se mám dát cestou medicíny a psychiatrie nebo sociálních věd. Tehdy studium sociálních věd zvítězilo, ale nyní jsem rád, že do oblasti péče o duševní zdraví přeci jen vstoupím. Myslím, že služby poskytované v běžném prostředí čili komunitní péče, mají být základem celého systému, a chci se podílet na jejich rozvoji v rámci reformy psychiatrie,“ vysvětluje Pavlíček.

Pro celou organizaci i zúčastněné aktéry je změna ředitele po téměř čtvrtstoletí velká událost. Předání funkce ředitele nebude skokové. Díky tomu, že bývalý ředitel bude v organizaci nadále působit, může být součástí rozsáhlého plánu zaškolování nového ředitele v nejbližším roce i mentorská podpora. Nastupující ředitel Petr Pavlíček k tomu říká: „Samozřejmě si uvědomuji, že to je nejen příležitost, ale i velká výzva. PDZ zatím tři ze svých sedmi poboček proměnila na velké multidisciplinární zdravotně sociální týmy čili centra duševního zdraví. V dalších pobočkách nás to čeká v nejbližších zhruba třech až pěti letech. Vize jsou ambiciózní a překážek není málo. Při velkém rozvoji je taky klíčové udržení kvality služeb. Aby se nám to podařilo, budeme muset posilovat management, tedy mít dobrou organizační podporu pro všechny oblasti činnosti organizace. To vnímám jako svůj hlavní úkol.