Uncategorized

PENNY splňuje nejvyšší standardy

 

 PENNY na svých prodejnách dobrovolně splňuje náročnou normu ISO 22000. Ve skladech pak splňuje nároky certifikace IFS Logistics. Zákazníci PENNY se tak díky tomu mohou plně spolehnout na to, že jim je vždy nabízena nejvyšší kvalita a se zbožím je zacházeno v nejvyšší možné míře z pohledu hygienických i bezpečnostních požadavků.

Nezávislý audit společnosti Bohemian Certification s.r.o, která je akreditována Českým institutem pro akreditaci, jakožto národním akreditačním úřadem, potvrdil, že PENNY naplňuje veškeré požadavky normy ČSN EN ISO 22000:2019. „Celý proces certifikace, která je dobrovolná a je to něco navíc, co chceme pro naše zákazníky dělat, je velmi náročný. Zjednodušeně můžeme konstatovat, že auditoři kontrolují prakticky všechno. Ověřují přejímky zboží, jeho uskladnění, čistotu prodejny i jejího zázemí, správnost provádění záznamů na prodejnách nebo dodržování veškerých hygienických pravidel na prodejnách. Kontrolují se také teplotní řetězce u jednotlivých druhů zboží nebo šetrné a hygienické nakládání s nebaleným pečivem, a tak dále,“ přibližuje Petr Baudyš, vedoucí oddělení kvality a držitel ocenění „Manažer kvality roku v České republice“ za rok 2021. V rámci auditů jsou kontrolovány také všechny procesy směrem k zaměstnancům, včetně záznamů o jejich školeních a ověřování účinnosti školení, ověřování zavedeného systému pro řízení dodavatelů, provádění interních auditů, a dalších interních kontrol, atd.

Certifikát ISO 22000 potvrzuje nejvyšší kvalitu zacházení s produkty na prodejnách a systémů řízení. „Kvalita je jednou z našich priorit a splnění této přísné evropské normy vytváří předpoklady pro zajištění maximální bezpečnosti potravin. ISO 22000 obecně stanovuje požadavky pro všechny kroky a fáze prodeje zboží; podřídit se jí musí vše, a to od primárních surovin po finální výrobek, jeho obal, distribuci či skladování a prodej. To dává zákazníkům záruku toho nejkvalitnějšího zboží. Stejně tak jsme hrdí na to, že naplňujeme standardy IFS Logistics pro naše sklady. Máme tak záruku, že celý proces od výroby až k zákazníkovi splňuje ty nejnáročnější standardy. “ Vedle certifikace ISO 22000 získalo PENNY rovněž certifikát ISF Logistics pro své sklady, a to už pošesté v řadě. Ten uděluje na základě auditu společnost TÜV, a potvrzuje jím splnění přísných požadavků na manipulaci a zacházení se zbožím. Pro zajištění nejvyšší kvality všech produktů požaduje PENNY certifikaci systému řízení bezpečnosti potravin i od svých dodavatelů. „Jsme hrdí na to, že dokážeme skloubit tři základní věci, které vedou ke spokojenému zákazníkovi, a to jsou kvalitní produkty, bezpečné zacházení s nimi, a to za výhodnou cenu,“ konstatuje Petr Baudyš.

 

 CO JE ISO 22000 Management bezpečnosti potravin

ISO 22000 je mezinárodní norma, jejímž cílem je zajistit bezpečnost potravin v rámci celého dodavatelského řetězce. Tato norma požaduje po certifikovaných společnostech zavedení systému pro řízení rizik spojených s bezpečností potravin, včetně implementace procesů na neustále se měnící podmínky v rámci celého potravinářského řetězce. Zavedení této normy znamená pro každou společnost důkladné zajištění řízení systému HACCP v návaznosti na řízení celé společnosti v rámci cyklu PDCA (Plánuj-dělej-kontroluj-jednej).

Důraz je kladen nejen na systém řízení, ale i a na principy HACCP a na ostatní podpůrná bezpečnostní opatření, jako je správná výrobní, zemědělská, veterinární, hygienická, distribuční praxe.

Zavedením této normy vytvoří firma prostředí k minimalizaci nebo vyloučení kontaminace produktu, což je významný faktor pro udržení přízně konečných zákazníků (v případě nálezu kontaminujícího tělesa v potravině nebo pokrmu zákazník mnohdy produkt nereklamuje, jen si příště výrobek nekoupí a varuje před ním své známé)

Přínos normy pro organizaci:

  • plnění požadavků nejnáročnějších zákazníků (obchodních řetězců a nadnárodních společností);
  • prokázání vhodnosti, účinnosti a efektivnosti vybudovaného systému třetí nezávislou stranou;
  • neustálé zlepšování zavedených systémů a zvýšení jejich efektivnosti v celé organizaci;
  • zvýšení důvěry veřejnosti a státních kontrolních orgánů;
  • snížení rizika kontaminace potravin nebo jejich znehodnocení a tím i snižování nákladů organizace na řešení případných způsobených škod
  • konkurenční výhoda
  • nové obchodní příležitosti – otevírá dveře novým partnerstvím s organizacemi, které požadují certifikaci dle ISO 22000
  • zapojení zaměstnanců – standard ISO 22000 obsahuje přístup pro zapojení zaměstnanců do problematiky bezpečnosti potravin, který má zásadní význam při prosazování kultury bezpečnosti potravin v certifikované organizaci.

 

Certifikace podle požadavků normy ISO 22000 je dobrovolná činnost. Společnost se certifikací zavedeného systému podrobuje pravidelným ročním auditům nezávislou certifikační organizací. V průběhu auditu dochází k posuzování plnění požadavků normy certifikační společností.

CO JE certifikace IFS

IFS Food je uznávaná norma bezpečnosti potravin iniciativy Global Food Safety Initiative (GFSI) pro audity kvality výrobních procesů a produktů. Jedním z hlavních cílů normy IFS Food je zajistit transparentnost ve stále složitějším dodavatelském řetězci potravin. Norma IFS Food je použitelná pro všechny výrobce potravin a zejména pro ty, kdo vyrábějí potraviny vlastní značky, protože obsahuje konkrétní požadavky na shodu týkající se specifikací zákazníků. Stanovením společné normy s jednotným systémem hodnocení pomáhá IFS Food výrobcům a maloobchodníkům maximalizovat transparentnost, snížit náklady a optimalizovat zdroje. Tato norma také podporuje oddělení pro výrobu a marketing při optimalizaci kvality značky.