AktualityPardubicko

Pardubice zvažují, co se zbytným majetkem

 

R adnice zvažuje, co s některými nebytovými prostory ve vlastnictví města, které spadají do kolonky zbytný majetek. Zástupci města se proto sešli se stávajícími nájemníky vytipovaných objektů, aby se domluvili na dalším společném postupu, který mimo jiné zahrnuje také možný odkup těchto prostor.

„Město má vytipovány prostory, které jsou označené jako zbytný majetek a mezi něž patří také několik nebytových prostor nacházejících se v pátém městském obvodu. Jelikož však chceme pro obyvatele zachovat důležité služby, které zde mohou občané využívat, například lékárnu či ordinaci lékaře, jednáme s jednotlivými subjekty, které tyto prostory využívají o dalším postupu. Rád bych všechny ujistil, že v současné době nikoho z těchto objektů nevyhazujeme, ani tyto prostory neprodáváme, naopak se chceme s jednotlivými nájemníky domluvit na takovém řešení, které bude přijatelné pro obě strany, jak pro město, tak pro ně. V případě jakýchkoliv dohod bude další postup samozřejmě projednán v rámci daných komisí a orgánů města včetně městského obvodu V,“ informuje primátor Pardubic Martin Charvát s tím, že mezi možná řešení patří odkup či kofinancování.

Nebytové prostory, které má město na Dukle vytipované, přitom spadají pod společenství vlastníků jednotek, nacházejí se tedy v bytových domech, kde byly byty již v minulosti prodány v rámci privatizace a městu zde zbyly pouze nebytové prostory. Finance, které by město jejich případným prodejem získalo, by se měly navrátit zpět do bytového fondu. „Naším cílem v rámci Strategie bydlení pro město je zachovat ve vlastnictví města takový majetek, který je pro nás co se budoucího rozvoje týče klíčový. Peníze, které bychom případným prodejem zbytného majetku získali, plánujeme opět vrátit do bytového fondu a využít je na zajištění odpovídajícího technického stavu bytů, revitalizaci bytových domů či pokrytí výdajů vzniklých například při haváriích,“ dodává primátor Charvát.