Pardubicko

Pardubice jsou pro podnikání v rámci kraje šampionem

Zleva: Martin Šmíd, Jan Nadrchal, Zdeněk Řehák

 

Statutární město Pardubice ovládlo letošní krajské srovnání výzkumu Město pro byznys v obou hlavních kategoriích, tedy v podnikatelském prostředí i v přístupu veřejné správy. Dobře se podniká také v České Třebové a v Přelouči. Vyplývá to z dat, která zpracovává analytická agentura Datank. Srovnávací výzkum Město pro byznys již sedmnáctým rokem hodnotí v rámci celé České republiky 205 měst a obcí s rozšířenou působností a městské části Hlavního města Praha. Krajské výsledky jsou vyhlašovány v rámci regionálních setkání Svazu měst a obcí ČR.

Pardubice se blýskly v testu elektronické komunikace

V Pardubicích sídlí v rámci regionu nejvyšší počet ekonomických subjektů v přepočtu na 1000 obyvatel a jejich počet meziročně dále výrazně stoupá. K rozvoji podnikání přispívá dobrá dopravní dostupnost. Nárůst počtu obyvatel je příslibem rozvoje podnikání i do budoucna. Pokud jde o přístup veřejné správy, je možné krajské město pochválit za vůbec nejlepší výsledek v mystery testování, které ověřuje prostřednictvím fiktivních podnikatelských dotazů, jak rychle a kvalitně odpovídají živnostenské úřady. Nejlepšího výsledku dosáhly Pardubice rovněž v hodnocení webových stránek z pohledu podnikatelů, kteří na nich naleznou v přehledné podobě vše potřebné pro komunikaci s veřejnou správu a řadu dalších užitečných informací a odkazů. Radnice vynakládá dostatečné finanční prostředky zejména do oblasti sportu, bydlení a veřejné dopravy.

„Mám z ocenění obrovskou radost, uspěli jsme takto už poněkolikáté. Věřím tomu, že to není naposled a budeme dělat všechno pro to, abychom uspěli i nadále. Obecně se snažíme podnikatelské prostředí podporovat. Spolupracujeme s Hospodářskou komorou, děláme setkání s podnikateli. Snažíme se, aby zde byla dobrá informovanost, máme městskou aplikaci, komunikujeme také prostřednictvím sociálních sítí. Ve městě působí pardubický podnikatelský inkubátor, což je rovněž určitý bonus,“ říká primátor Pardubic Jan Nadrchal.

Česká Třebová má vysoký scóring úředních hodin, Přelouč umí čerpat dotace

Stříbrná Česká Třebová zaznamenává v rámci Pardubického kraje velmi vysoký podíl firem s více než 250 zaměstnanci na celkovém počtu ekonomických subjektů. Ve městě se myslí na elektromobilitu, alespoň o tom svědčí velmi vysoký počet dobíjecích stanic pro elektromobily, v přepočtu na 100 firem je to dokonce nejvíce v celém kraji. Ve městě se staví, počtem dokončených bytů na 1000 obyvatel je na tom Česká Třebová nejlépe. Radnice vykazuje nízké náklady na dluhovou službu. Otevřenost radnice vůči podnikatelům podtrhuje vysoký scóring úředních hodin, tedy počet úředních hodin, během nichž si můžou nejen podnikatelé vyřídit vše potřebné. Třetí příčku obsadila Přelouč, která má v Pardubickém kraji vůbec nejvyšší podíl kapitálových výdajů na celkových výdajích města a také velmi vysoký podíl dotací na celkových příjmech. Podnikatele jistě potěší v rámci regionu relativně větší počet volných pracovních sil. Nadprůměrného výsledku dosáhlo město v testu elektronické komunikace.

„Každoroční vyhlašování regionálních výsledků srovnávacího výzkumu Město pro byznys již tradičně patří do programu krajských setkání představitelů Svazu měst a obcí ČR se zástupci místních samospráv. Těší nás jejich zájem, se kterým prezentují svoje města jako moderní místa s širokou nabídkou podnikatelských aktivit. Pro ně samé je důležité i srovnání a srovnávání s podobně velkými sídly a sdílení dobré, ale i špatné praxe. Oceněná města jsou v každém kraji nositeli nových vizí a pokroku, který dokázala přetavit v moderní a život usnadňující projekty,“ říká předseda Svazu měst a obcí ČR František Lukl.

***

Srovnávací výzkum Město pro byznys již sedmnáctým rokem hodnotí podnikatelský potenciál měst a obcí v České republice. Detailnímu zkoumání jsou podrobena všechna města a obce s rozšířenou působností. Analytici agentury Datank, která za výzkumem stojí po datové stránce, dělí své hodnocení do dvou hlavních kategorií, podnikatelské prostředí a přístup veřejné správy. V rámci výzkumu jsou shrnuty všechny důležité informace a statistická data, která dále rozvíjejí diskuzi o vývoji podnikatelského prostředí v ČR. Pořadí se vyhodnocuje za jednotlivé kraje a také za celou republiku. Vyhlašovatelem výzkumu je týdeník Ekonom, partnerem Stavební skupina VINCI Construction CS, Svaz měst a obcí ČR a Centrum udržitelné budoucnosti.

Celkové pořadí – Město pro byznys 2023

1. Pardubice

2. Česká Třebová

3.  Přelouč

4. Lanškroun

5. Hlinsko

6. Králíky

7. Chrudim

8. Moravská Třebová

9. Polička

10. Žamberk

11. Svitavy

12. Vysoké Mýto

13. Litomyšl

14. Holice

15. Ústí nad Orlicí

 

 

 

 

 

 

Město pro byznys 2023

Základní informace o výzkumu

Město pro byznys je srovnávací výzkum, který již sedmnáctým rokem vyhodnocuje podnikatelské prostředí ve všech obcích s rozšířenou působností v ČR a městských částech Hlavního města Prahy. Vyhlašovatelem výzkumu je týdeník Ekonom. Data vyhodnocuje agentura pro informace a analýzy Datank.

Cílem výzkumu je vytvořit diskusní platformu na téma podpory malého a středního podnikání a poskytnout zpětnou vazbu radnicím.

Metodika hodnocení

Město pro byznys je nejrozsáhlejším výzkumem municipalit v ČR. Srovnává mezi sebou 205 obcí a 22 městských částí Hlavního města Prahy, k čemuž využívá největšího počtu kritérií. Výzkum získává necelých 15 tisíc dat z nezávislých zdrojů, jako jsou Český statistický úřad, Ministerstvo financí ČR, Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, CRIF – Czech Credit Bureau, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Další data se získávají vlastními „mystery testováními“ a vlastními šetřeními.

Metodika hodnocení je založena na vyhodnocení 29 kritérií rozdělených do dvou základních oblastí:

 • Podnikatelské prostředí – 16 kritérií
 • Přístup veřejné správy – 13 kritérií

1) PODNIKATELSKÉ PROSTŘEDÍ – 16 kritérií (40 % hodnocení)

 • podíl podnikatelů (podíl podnikajících fyzických osob v ekonomicky aktivním obyvatelstvu); údaj je za celé ORP; čím vyšší podíl, tím je město hodnoceno lépe
 • podíl firem (počet právnických osob na 1000 obyvatel); údaj je za celé ORP; čím vyšší podíl, tím je město hodnoceno lépe
 • podíl velkých firem v místním podnikatelském prostředí (podíl firem s více než 250 zaměstnanci na 100 ekonomických subjektů); čím vyšší podíl, tím je město hodnoceno lépe
 • počet ekonomických subjektů na obyvatele
 • vývoj počtu ekonomických subjektů (meziroční rozdíl počtu ekonomických subjektů); údaj je za celé ORP; čím vyšší změna, tím je město hodnoceno lépe
 • index stáří (poměr obyvatel ve věku do 15 let ku obyvatelům nad 65 let); čím mladší populace, tím lépe
 • vzdálenost k dálniční síti; údaj se vztahuje jen k hodnocenému městu
 • počet uchazečů o zaměstnání na obyvatele (čím více uchazečů, tím lépe)
 • počet uchazečů o zaměstnání na obyvatele ve věku 15 až 65 let (čím více uchazečů, tím lépe)
 • podíl nezaměstnaných na pracovní síle
 • průměrná měsíční mzda; údaj se vztahuje k okresu; čím nižší jsou platy, tím lépe je město hodnoceno
 • změna počtu obyvatel (celkový přírůstek obyvatel za rok vztažený na 1000 obyvatel); údaj je za celé ORP; čím vyšší je přírůstek obyvatelstva, tím lépe je město hodnoceno
 • počet dokončených bytů na 1000 obyvatel
 • počet dokončených bytů ku změně počtu obyvatel
 • počet nabíječek na počet firem
 • počet dobíjecích stanic pro elektromobily

2) PŘÍSTUP VEŘEJNÉ SPRÁVY – 13 kritérií (60 % hodnocení)

 • kapitálové výdaje (výše uznatelných nákladů dotací z EU přepočtená na počet obyvatel); údaj se vztahuje k hodnocenému městu
 • výdaje na veřejnou dopravu (roční objem výdajů ze strany obce na veřejnou dopravu – objem vlastních výdajů je v rámci pořádníku ohodnocen dvojnásobkem této sumy); údaj se vztahuje k hodnocenému městu (data dodala společnost CRIF – Czech Credit Bureau)
 • výdaje na vzdělávání (data dodala společnost CRIF – Czech Credit Bureau)
 • výdaje na bydlení (data dodala společnost CRIF – Czech Credit Bureau)
 • výdaje na sociální péči (data dodala společnost CRIF – Czech Credit Bureau)
 • výdaje na kulturu (data dodala společnost CRIF – Czech Credit Bureau)
 • výdaje na sport (data dodala společnost CRIF – Czech Credit Bureau)
 • likvidita; údaj se vztahuje k hodnocenému městu (data dodala společnost CRIF – Czech Credit Bureau)
 • dluhová služba / běžné příjmy; údaj se vztahuje k hodnocenému městu dluhová služba / běžné příjmy (data dodala společnost CRIF – Czech Credit Bureau)
 • podíl dotací na příjmech
 • podpora webových stránek (podpora webových stránek z pohledu podnikatelů); hodnocena je jednoduchost a přehlednost; při hodnocení se zohledňuje samostatná sekce pro podnikatele již na domovské internetové stránce obce, odkaz na formuláře z domovské stránky, počet formulářů a to, zda jsou formuláře uloženy ve formátu DOC nebo PDF; do kritéria podpory webových stránek se hodnotí i umístění a rozsah katalogu místních firem, údaj se vztahuje k hodnocenému městu
 • test elektronické komunikace (rychlost a kvalita odpovědi); údaj se vztahuje k hodnocenému městu
 • úřední hodiny (úřední hodiny MěÚ); údaj se vztahuje k hodnocenému městu; pokud je počet úředních hodin živnostenského odboru vyšší nežli počet úředních hodin pro celý úřad, započítávají se úřední hodiny živnostenského odboru; při hodnocení se zohledňuje i výzva domluvit si schůzku telefonicky mimo úřední hodiny
 • počet podnikatelů na počet úředních hodin

Jan Nadrchal