Kulturní akce

Památník Zámeček připomene 81. výročí heydrichiády

P amátník Zámeček Pardubice vás zve na pietní akt k 81. výročí heydrichiády na Pardubicku, který se uskuteční 3. června od 13:00. Mezi potvrzenými hosty jsou první místopředsedkyně poslanecké sněmovny, paní Věra Kovářová, a primátor statutárního města Pardubice, pan Jan Nadrchal.

Program pietního aktu zahrnuje kladení věnců a květinových darů, proslovy vážených hostů a
vystoupení houslového dua LuciaZuza. Po ukončení oficiální části PhDr. Vojtěch Kyncl, Ph.D. představí
svoji novou publikaci Děs dýchl do tváře, ve které se věnuje heydrichiádě a obětem popraveným na
Zámečku. Poté budete mít možnost prohlédnout si expozici Památníku Zámeček.

Pardubicko je úzce spojeno s aktivitami výsadku Silver A a vypálením obce Ležáky – 33 dospělých
obyvatel Ležáků bylo popraveno právě na Zámečku. Dalšími z celkem 194 popravených byli odbojáři,
jejich spolupracovníci a obyčejní nevinní občané. První z životů vyhasly právě 3. června, poslední 9.
července 1942.

Revitalizované pietní území Památníku Zámeček bylo slavnostně otevřeno 25. října 2021. Moderní,
architektonickým pojetím a obsahem působivá expozice i venkovní pomník z roku 1949 připomínají
nejen tragické osudy zde popravených obětí nacistického režimu, ale také odvahu a odhodlání
československého odboje bojovat za svoji vlast. Jako termín pietního aktu plánujeme 3. červen
symbolicky zachovat i v nadcházejících letech. Věříme tedy, že památka obětí a jejich hrdinství
nebudou zapomenuty.