Pardubicko

Ottovy Čechy v Pardubicích

 

Pardubice, Krajská knihovna v Pardubicích

Krajská knihovna v Pardubicích otevírá panelovou výstavu Ottovy Čechy v Pardubicích 2. května 2024. V pondělí 6. května v 17:00 hodin se v Krajské knihovně v Pardubicích koná vernisáž panelové výstavy Ottovy Čechy. Obraz země v letech 1883–1908. Výstava, zapůjčená z Vědecké knihovny v Olomouci, představuje rozsáhlý nakladatelský cyklus Jana Otty, který mapuje krajinu Čech na přelomu 19. a 20. století.

Návštěvníci se seznámí s dílem, na kterém se podílela plejáda tehdejších předních českých výtvarníků a spisovatelů, mezi nimiž nechyběli Jaroslav Vrchlický, Eliška Krásnohorská, Adolf Heyduk, Mikoláš Aleš a bratři Liebscherové. Právě oni dodali dílu jeho jedinečnou estetickou hodnotu. 

 

Výstava odráží rozkvět českých zemí 

„České země ve druhé polovině 19. století zažívaly nebývalý hospodářský, společenský i kulturní rozvoj. V oblasti literatury vycházela zásadní beletristická i populárně naučná díla. Mimořádně oblíbené byly práce vlastivědné a historicko-vlastivědné a Ottovy Čechy jsou jedním z vrcholných produktů této doby,“ říká spoluautorka výstavy Petra Kubíčková. 

 

Zaměření na vnímání krajiny 

Autoři výstavy se zaměřili na to, jak doboví literáti vnímali českou krajinu. „Sledovali jsme, zda při líčení krás a pamětihodností země převažoval pohled historika, romantického tuláka, bojovníka za národní věc či přírodovědce a co bylo pro tehdejší autory nejdůležitější. Faktem je, že k zadání nepřistupovali vědecky, spíše chtěli čtenáře zaujmout prostřednictvím putování po kraji, líčením přírodních poměrů, méně již obyvatel či stavebně-historických památek. Průvodní texty se nezabývají etnografickými poměry a tíživou politickou současností, nesou se ve vlasteneckém, poetickém duchu, a přitom je zcela nepodstatné, zda v daném zeměpisném území žije více Čechů či Němců,” doplňuje druhý z autorské dvojice Lubomír Novotný. 

K výstavě byla vydána i kniha, která v roce 2020 získala cenu Olomouckého kraje za výjimečný počin v oblasti umění. Zájemci si ji budou moci zakoupit během vernisáže, která začne v 17:00 v místě konání, za hudebního doprovodu Šárky Kuklové. 

Výstava, umístěná v prvním patře knihovny ve všeobecné studovně, bude přístupná široké veřejnosti v provozní době knihovny.