Pardubicko

Minulý týden měli studenti zajímající se o práci v sociálních službách jedinečnou příležitost zúčastnit se vzdělávacího a zážitkového semináře „Chci pracovat v sociálních službách!?“. Záměrem semináře, který se koná již druhým rokem, je přiblížit mladým lidem práci v sociálních službách a poskytnout jim praktické dovednosti a znalosti pro budoucí kariéru.

O

dbor sociálních věcí pardubického magistrátu, společně se Základní školou a Praktickou školou SVÍTÁNÍ, Univerzitou Pardubice, Oblastní charitou Pardubice, obecně prospěšnou společností energeia a dalšími členy komunitního plánování, se spojily, aby připravily tento inspirativní a informativní seminář v prostorách školy SVÍTÁNÍ. Studentům nabídl nejen teoretické vzdělání, ale také praktické zkušenosti a zážitky, které jim pomohou lépe porozumět povaze a náročnosti práce v sociálních službách. Účastníci měli možnost se seznámit s různými aspekty sociální práce a získat cenné poznatky od odborníků a zkušených pracovníků v oboru.

„Považujeme za klíčové, aby studenti, kteří se chtějí věnovat práci v sociálních službách, měli příležitost získat hlubší vhled do této oblasti ještě před vstupem do profesního života,“ uvedl 1. náměstek primátora zodpovědný za sociální politiku a oblast zdravotnictví Jakub Rychtecký. „Tento seminář je skvělou příležitostí k tomu, aby studenti pochopili, jaký význam má jejich práce a jakým způsobem mohou skutečně změnit životy druhých. Studenti měli možnost aktivně se zapojit do různých simulací a praktických cvičení, které jim umožnily nahlédnout do světa lidí se specifickými potřebami a zároveň rozvíjet empatii a porozumění. Jednou z hlavních atrakcí semináře bylo možnost vyzkoušet si jízdu na invalidním vozíku a brýle simulující různé oční vady, čímž studenti získali ponětí o každodenních výzvách, kterým čelí lidé s handicapem. Dalším zážitkovým programem byla možnost projít trasu a plnit úkoly v podmínkách simulované slepoty, která studentům přiblížila reálné situace a nesnáze lidí s touto zrakovou vadou,“ doplnil Rychtecký.

Dále měli účastníci možnost seznámit se s muzikoterapií a ovládáním počítače zrakem, což jsou další nástroje v práci s lidmi se zrakovými nebo pohybovými omezeními. Kromě toho po celou dobu probíhal minikurz znakového jazyka, který poskytl základní znalosti a dovednosti v komunikaci s lidmi se sluchovým postižením.

Na semináři se představilo přes dvacet poskytovatelů sociálních služeb a organizací, které se aktivně angažují v oblasti sociální péče. Mezi nimi nechyběla škála institucí jako Oblastní charita Pardubice, Základní škola a Praktická škola SVÍTÁNÍ, Centrum pro zdravotně postižené a seniory Pardubického kraje, Centrum pro dětský sluch Tamtam, Tichý svět, Most do života, Centrum Kosatec, Rodinné Integrační Centrum, Rytmus Východní Čechy, Středisko rané péče, Domov pod Kuňkou, energeia, Tyfloservis, TyfloCentrum, Mirea, CEDRKONEP, Sociální služby města Pardubic, KŘIŽOVATKA handicap centrum a Audiohelp. Důležité informace a podpora byly poskytnuty také ze strany Úřadu práce, Magistrátu města Pardubic, Pardubického kraje a Národní rady osob se zdravotním postižením. Pozvání na tento seminář využili studenti sociálních a zdravotních oborů Univerzity Pardubice, Vyšší odborné školy Pardubice, Střední školy zdravotnické v Pardubicích a gymnázia, kteří sem přišli získat inspiraci a užitečné poznatky.

Několikahodinový seminář se konal přímo v budově SVÍTÁNÍ. „Za projektem stojí zájem ukázat studentům sociální práce co nejvíce organizací, kde mohou v budoucnu pracovat. Při ukázkách jsou využity atraktivní formy práce, aby byly co nejvíce autentické a studenti měli co nejreálnější představu a podařilo se je „zapálit“ pro náročné povolání,“ řekla ředitelka SVÍTÁNÍ, senátorka Miluše Horská.

Semináře „Chci pracovat v sociálních službách!?“ se zúčastnilo na dvě stovky studentů a je tak jasným příkladem spolupráce mezi neziskovým sektorem, školami a orgány veřejné správy ve prospěch budoucích pracovníků sociální péče. Tyto akce přispívají k informovanosti o nabídce sociálních služeb ve městě Pardubice a v konečném důsledku mohou pomoci snížit personální nedostatek pracovníků v sociálních službách a posílit kvalitu těchto služeb přípravou kvalifikovaných a dobře vybavených profesionálů.

 

 

 

 

Zdroj: pardubice.eu