Aktuality

Od prvního března by mělo být v kraji připraveno přes 15 očkovacích center

 

P

 

 říprava očkovacích center v Pardubickém kraji byla hlavním tématem jednání hejtmana Martina Netolického a jeho náměstkyně pro oblast zdravotnictví Michaely Matouškové se starosty 15 obcí s rozšířenou působností. Hejtman starosty seznámil s aktuálním stavem příprav národní a krajské očkovací strategie. Kraj předpokládá připravenost očkovacích center na území každého ORP od 1. března. Více center by mělo vzniknout na Pardubicku a Chrudimsku.

„Struktura obcí s rozšířenou působností je logická s ohledem na dostupnost očkovacích center a vytipování vhodných lokalit včetně zajištění administrativních pracovníků, jejichž dostatečný počet je z mého pohledu klíčový pro průchodnost celého systému. V tuto chvíli předpokládáme, že bychom od 1. února měli připravena centra v místech, kde jsou naše nemocnice akutní péče a od 1. března chceme být organizačně připraveni na aktivaci očkovacího centra ve všech ORP s tím, že specifikem budou velké spádové oblasti Pardubic a Chrudimi,“ uvedl hejtman Martin Netolický.

Právě s prosbou o vytipování konkrétních vhodných míst osloví kraj starosty. „Pro starosty máme připravený dotazník, abychom zjistili, jaké jsou prostorové a především personální možnosti. Při výběru místa je důležitá dobrá dopravní dostupnost a propustnost prostoru. Ten by měl být dobře přizpůsobitelný s technickým zázemím, dostatečným kapacitním připojením k internetu, sociálním zařízením, přívodem vody a technickým zázemím,“ sdělila Michaela Matoušková. „Chceme starosty poprosit o zprostředkování komunikace s praktickými lékaři, kteří by nám mohli v očkovacích centrech pomoci, protože není možné všechna centra zajistit personálem z nemocnic, který je už tak maximálně vytížený,“ doplnila náměstkyně Matoušková, která jedná také se zástupci České lékařské komory v regionu.

Na úrovni krajů nyní probíhá připomínkování upravené národní strategie, kterou včera v odpoledních hodinách hejtmani obdrželi od Ministerstva zdravotnictví. „Byla vyvolána velká očekávání směrem k veřejnosti, avšak očkovací strategie státu stále není definitivní a dochází ke změnám jednotlivých prioritních skupin. Na včerejším jednání Asociace krajů jsme se domluvili, že materiál budeme do čtvrtečního večera připomínkovat a v pátek budou náměty krajů předány ministerstvu. Chceme však být připraveni, a proto paralelně s tím vytváříme vlastní strukturu a strategii. Kdo je připraven, není překvapen,“ sdělil hejtman Martin Netolický.