Aktuality

Oběti holokaustu připomenou kameny zmizelých

V

 

řadě evropských zemí se v posledních letech objevují tzv. kameny zmizelých. Zanedlouho budou připomínat tragické osudy Židů i v Pardubicích. První dlažební kostky s mosaznou destičkou nesoucí jméno konkrétního „zmizelého“ budou osazeny do pardubického dláždění 1. září.

„Kameny zmizelých, jinak také Stolpersteine, jsou projektem německého umělce Guntera Demniga, který je instaloval již v mnoha evropských zemích. Bývají vsazovány do chodníku před domy, jejichž obyvatelé je museli v důsledku nacistické rasové perzekuce opustit,“ řekl Petr Mücke, jeden z iniciátorů instalace těchto malých památníků v Pardubicích. „Při své práci v okresním archivu se často setkáváme s materiály upomínajícími na život a činnost členů pardubické židovské obce před válkou. Domníváme se, že tato kdysi pro město významná komunita a její tragický osud dnes upadá v zapomnění a Kameny zmizelých jsou jednou z možností, jak tuto skutečnost napravit,“ dodala jeho kolegyně Renáta Růžičková.

V době, kdy archiváři se svou aktivitou začínali, již o instalaci prvních kamenů v Pardubicích usiloval pan Martin Pěkný z Prahy, potomek rodiny Weinerovy, která měla v domě U zlatého beránka na Pernštýnském náměstí obchod. „Díky tomu, že pan Pěkný měl již „své kameny“ s nadací pana Demniga rozjednány, mohli jsme se připojit a nechat vyrobit i další tři kameny pro rodinu vedoucího výroby v pardubickém lihovaru Karla Munka. Jinak by pro nás v nabitém kalendáři pana Demniga pro letošní rok již nezbylo místo,“ vysvětluje Petr Mücke.

S instalací kamenů připomínajících právě členy této rodiny pospíchali zejména proto, že v USA stále žije jeden z odvlečených, letos pětadevadesátiletý Ing. Vladimír Munk. V prosinci 1942 byl s rodiči a ostatními pardubickými Židy deportován do Terezína a odtud na podzim roku 1944 do Osvětimi. Válku přežil jako jediný z rodiny, v Osvětimi zemřeli jeho rodiče a více než třicet nejbližších příbuzných. Kameny rodičů i jejich přeživšího syna budou zabudovány do dláždění před poštou u nádraží – proti místu, kde dříve stával lihovar, ve kterém rodina Munkova žila. Další tři dlažební kostky budou připomínat členy Weinerovy rodiny v chodníku před jejich domem na Pernštýnském náměstí čp. 79.

Všechny kameny budou do dláždění vsazeny 1. září. Jako první budou od 16 hodin pokládány kameny na Pernštýnském náměstí a přibližně okolo 17. hodiny bude pietní akt pokračovat u nádraží. Autor projektu podle organizátorů na instalaci vzhledem k situaci kolem šíření covidu nepřijede. Na samotném aktu, který by měl být krátký a komorní, to ale nic nezmění. „Jde o to vzdát úctu konkrétním obětem holokaustu a zanechat tu na ně upomínku,“ říkají pardubičtí organizátoři. „Jsme velmi rádi, že se radnice postavila k projektu Kamenů zmizelých vstřícně. Letos poskytla na jejich výrobu 25 tisíc korun a máme příslib i na rok 2021,“ doplnili. V příštím roce tak chtějí do pardubické dlažby zabudovat kameny připomínající tragický osud dalších čtyř rodin – Gottliebových a Österreicherových z Pernštýnského náměstí, Freundových z ulice Karla IV. a Kačerových z Polské ulice.

Z Pardubic byly v prosinci 1942 vypraveny do Terezína dva transporty. Bylo jimi deportováno 1258 osob z města a širšího okolí. Většina z nich zahynula právě v Osvětimi. Konce války se dožilo pouze 92 z nich. Jen z okruhu pardubické židovské náboženské obce bylo ve vyhlazovacích táborech povražděno 546 osob židovského původu.