Pardubicko

Nový starosta pro Šestku

U 

ž za pár měsíců může mít Šestka nového starostu. S tímto cílem spojily své síly na šestém pardubickém obvodě strany KDU-ČSL, TOP 09 a Piráti. Za svého lídra si tyto strany vybraly Martina Kratochvíla, současného obvodního zastupitele, středoškolského učitele a trenéra plavání. Čelo kandidátky dále obsadil na druhém místě Michal Pilař za TOP 09, projektový manažer a místopředseda krajského výboru pro informatiku, e-Government a digitalizaci. Obvodní mandát bude ze třetího místa obhajovat Ondřej Karas za Piráty, vývojář a zastupitel města. Na dalších pozicích kandidátky nechybí odborníci na dopravu, životní prostředí, architekturu a další obory.

Martin Kratochvíl vnímá především rychlé rozrůstání obvodu z posledních let, kterému neodpovídá infrastruktura obvodu. Tu je potřeba doplnit:

Budeme usilovat o vybudování odpovídající infrastruktury – zejména kvalitní dopravní obslužnosti a provozně technického vybavení, jako jsou vodovody, kanalizace či vysokorychlostní internet. Zasadíme se o zvýšení četnosti spojů MHD do všech lokalit našeho obvodu. Šestka se rozvíjí, přibývá nových obyvatel, ale množství spojů MHD zůstává nepochopitelně stále stejné. Dále ve spolupráci s městem chceme zajistit dostatečný počet míst v mateřské a základní škole v obvodu, aby naše děti nemusely dojíždět do škol přes půl města.

Náš městský obvod  je územně nejrozsáhlejší a vzhledem ke své poloze má velký potenciál dalšího rozvoje. „S kolegy jsme se rychle shodli na společných cílech – dohlédneme, aby nová výstavba nebyla na úkor komfortu občanů, podpoříme výstavbu nových sportovišť a pořádání většího počtu kulturních a společenských akcí v našem obvodě. Výzvy spojené s rozvojem města chápeme jako příležitost pro zajištění ještě pohodlnějších podmínek pro život v Pardubické Šestce,” navazuje Michal Pilař, lídr za TOP 09.

Přes rychlý rozvoj posledních let by měl být obvod stále příjemným místem pro život. Měl by být zachován jeho venkovský ráz, kde bude samozřejmostí dostatek zeleně a míst k odpočinku a relaxaci. Například revitalizací lesa u Parama:

Vyčistíme les od haldy odpadků, zajistíme výsadbu nových stromů. Budeme se také snažit, aby náš obvod byl místem, kde se lidé navzájem znají a rádi se setkávají. Zajistíme oživení veřejného prostoru, kultury a podpoříme místní spolky a zájmové skupiny, které k tomu pomáhají. Zároveň se postaráme o průhledné hospodaření a otevřenou radnici pro všechny, kteří se budou chtít podílet na správě svého okolí,“ dodává Martin Kratochvíl, lídr kandidátky Koalice pro Šestku.

Právě zapojení veřejnosti a její informovanost o tom, co se v obvodě chystá, je předmětem časté kritiky řady místních. Tomu odpovídá i nízký zájem občanů o jednání zastupitelstva.

V tomto volebním období jsme začali na stránkách obvodu zveřejňovat podklady pro jednání zastupitelstva. Podařilo se to jednoduchou novelou jednacího řádu, kterou jsem spolupředkládal. Vnímám ale, že body jednání zastupitelstva jsou pro veřejnost v řadě případů nezajímavé. Proto bychom chtěli, pokud dostaneme tu šanci po volbách, veřejně prezentovat chystané projekty přímo na zastupitelstvu, aby každý věděl, co se chystá a nebyl překvapen až ve chvíli, kdy mu domů doputují souhlasy k podpisu,uzavírá Ondřej Karas, lídr za Piráty.

Kandidátní listina Koalice pro Šestku:

 1. Martin Kratochvíl, středoškolský učitel, trenér plavání, Popkovice
 2. Michal Pilař, projektový manažer, podnikatel, Popkovice
 3. Ondřej Karas, vývojář v oblasti automatizace, Popkovice
 4. Martin Rybář, student Právnické fakulty MU, Svítkov
 5. Lucie Jehličková, podnikatelka, Opočínek
 6. Kateřina Bürgerová, MSc., referentka životního prostředí, Svítkov
 7. Libor Slezák CSc.,    produktový manažer, Lány na Důlku
 8. arch. Kateřina Škorpilová, architektka, Staré Čívice
 9. Petra Balcarová, inženýrka kvality, Svítkov
 10. et Ing. Soňa Španielová, Ph. D., MBA, odborný metodik akčního plánování, lektor, konzultant, Svítkov
 11. Andrea Vakulenková, učitelka, Popkovice
 12. Filip Maťátko, plánovač a technik výrobních linek, Lány na Důlku
 13. Jana Péková, justiční čekatelka, Svítkov
 14. Pavel Bořil, správce IT, Svítkov
 15. Petra Macháňová, vedoucí ubytovací kanceláře, Lány na Důlku