Pardubicko

Nejlepší mladý chemik České republiky je ze Strakonic

J 

edenáctý ročník celostátního finále soutěže Hledáme nejlepšího Mladého chemika ČR zná svého vítěze. Králem mladých chemiků pro rok 2023 se stal Filip Poisl ze strakonické ZŠ Dukelská.

V úterý 13. června 2023 se v prostorách Fakulty chemicko-technologické Univerzity Pardubice uskutečnilo žákovské mistrovství republiky v chemii. Celostátní finále největší chemické soutěže přivítalo 38 nejúspěšnějších žáků, kteří postoupili z krajských kol. „Celkem soutěžilo téměř 22 000 žáků osmých a devátých tříd, což je historicky nejvyšší účast. Rekordní zájem o soutěž signalizuje, že chemie a technické obory jsou opět v kurzu, protože dokáží mladým lidem nabídnout širokou škálu studijních i pracovních možností,“ uvedl děkan pořádající fakulty Petr Němec. „Dnešní finalisté prokázali vynikající znalosti a vědomosti, které je plně opravňují k tomu, aby se chemie stala jejich studijním oborem. Věřím, že mnozí z nich se k nám po maturitě vrátí, aby na naší fakultě završili své vzdělání,“ doplnil profesor Němec.

Finálové klání se skládalo ze dvou částí. Teoretické znalosti prověřil písemný test, praktické dovednosti laboratorní práce. Součet bodových zisků z obou částí soutěže určil celkové pořadí. Nejlépe si vedl Filip Poisl ze ZŠ Dukelská Strakonice, který se stal pomyslným králem mladých chemiků pro rok 2023. „Praktická část finále mi šla lépe než teorie, ale na vítězství jsem nepomýšlel a bylo pro mě velkým překvapením. Chtěl bych proto poděkovat oběma paním učitelkám, Pavlíně Bernadové a Kateřině Brabcové, které mě na soutěž výborně připravily. Chemie je mým koníčkem a uvažuji o tom, že bych se jí do budoucna věnoval. Baví mě ale i jiné předměty a v letošním roce se mi podařilo vyhrát i krajská kola olympiád v matematice, zeměpise a českém jazyce. Po základní škole zamířím na strakonické gymnázium, kde se rozhodnu pro další studijní obor. Na fakultě se mi moc líbilo a příslib stipendia, který jsem získal, je pro mě velkou motivací,“ svěřil se nejlepší mladý chemik. Ten převzal z rukou rektora Univerzity Pardubice Libora Čapka notebook a od děkana pořádající fakulty Petra Němce příslib přiznání stipendia ve výši 36 000 Kč v prvním akademickém roce studia na FChT Univerzity Pardubice. Na druhé příčce se umístil Lukáš Sedláček ze ZŠ Pardubice – Polabiny 3, který si odnesl mobilní telefon a příslib stipendia v hodnotě 36 000 Kč. Věcné ceny mu předala ředitelka odboru vysokých škol MŠMT Karolína Gondková. Třetí místo obsadil Václav Poříz ze ZŠ Palachova Ústí nad Labem, který převzal od ředitele Svazu chemického průmyslu ČR Ivana Součka chytré hodinky a od děkana FChT příslib stipendia v hodnotě 12 000 Kč.

Oceněno bylo všech 38 finalistů. Ceny předávali zástupci významných chemických společností, které se na podpoře soutěže podílely, představitelé státních orgánů a akademické sféry. Žáci, kteří se umístili na prvních pěti místech, získali i Cenu děkana FChT UPCEpříslib přiznání stipendia v prvním akademickém roce studia na Fakultě chemicko-technologické Univerzity Pardubice v celkové hodnotě 108 000 Kč.

Za úspěchy nejlepších žáků stojí především jejich učitelé, proto se uznání dočkali i pedagogové, jejichž svěřenci obsadili první tři pozice. Učitelka vítěze Kateřina Brabcová ze ZŠ Dukelská Strakonice obdržela od děkana pořádající fakulty Petra Němce čestné uznání a dárkové tašky od partnerů soutěže. Monika Hrabánková ze ZŠ Pardubice – Polabiny 3, jejíž finalista se umístil na stříbrné příčce, převzala tutéž cenu od prorektorky Univerzity Pardubice Petry Bajerové. Bronzové Renatě Maurencové ze ZŠ Palachova Ústí nad Labem cenu předal projektový manažer Svazu chemického průmyslu ČR Jan Kvarda. Děkan pořádající fakulty ocenil práci těchto pedagogů také udělením fakultních medailí.

V rámci slavnostního vyhlášení výsledků byla oceněna i osobnost, která se výrazným způsobem zasloužila o popularizaci soutěže i oboru. Stříbrnou medaili Fakulty chemicko-technologické Univerzity Pardubice za zásluhy v oblasti propagace a popularizace chemie získala ředitelka odboru vysokých škol MŠMT Karolína Gondková.

Finálový den nabídl také pestrý doprovodný program. Pro učitele si pořádající fakulta připravila přednášku se zaměřením na polymery a kompozity, pro rodiče poutavou exkurzi v prostorách laboratoří a pro žáky i dospělé ukázky efektních pokusů. Vyvrcholením doprovodného programu byla fascinující bubble show Matěje Kodeše, po níž následoval workshop. Zpestření přinesl i zábavný fotokoutek společnosti Agrofert, odkud si zájemci mohli odnést fotografii s maketou chemika nebo vtipných zvířátek.

„Letošní rekordní účastí téměř 22 000 žáků se soutěž Mladý chemik opět zařadila mezi nejpočetněji obsazované vzdělávací projekty určené žákům základních škol v České republice. Poděkování patří organizátorům soutěže za celoroční usilovnou práci realizačního týmu a desítkám průmyslových společností a vzdělávacích institucí chemického zaměření za jejich podporu. Zvláštní ocenění patří i učitelům. Bez dobrých pedagogů by nebylo soutěžících, a proto i jim připomínáme možnost soutěžit: do 4. ročníku soutěže učitelů Učme chemii atraktivně se lze ještě do 14. července přihlásit s projektem zajímavé výuky chemie, který pak bude představen ostatním pedagogům v rámci celostátní lednové konference. I pro letošní rok se Svazu chemického průmyslu České republiky, který je vyhlašovatelem, pořadatelem a generálním partnerem celostátního finále, podařilo získat podporu šesti významných společností: AGROFERT, Cefic – Evropská rada chemického průmyslu, ČEPRO, Nadace ORLEN Unipetrol, SPOLCHEMIE – Spolek pro chemickou a hutní výrobu a SYNTHOS Kralupy. Věřím, že v podpoře národního finále budou pokračovat i v dalších letech,“ uzavřel ředitel Svazu chemického průmyslu České republiky Ivan Souček.

Více informací na

www.mladychemikcr.cz

Poděkování partnerům

Pořadatel a partner celostátního finále:

Fakulta chemicko-technologická Univerzity Pardubice

Vyhlašovatel, generální partner a pořadatel:

Svaz chemického průmyslu České republiky

Spoluvyhlašovatel:

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky

Spolupořadatel:

Střední průmyslová škola chemická v Pardubicích

Marketingový partner:

Czech marketing, s.r.o.

Partneři:

AGROFERT, a.s., Cefic – Evropská asociace chemického průmyslu, ČEPRO, a.s., Nadace ORLEN Unipetrol, SPOLCHEMIE – Spolek pro chemickou a hutní výrobu, akciová společnost, SYNTHOS Kralupy, a.s.

Pořadatelé regionálních kol:

Střední průmyslová škola chemická v Pardubicích, Masarykova střední škola chemická Praha, Střední odborná škola technická a zahradnická Lovosice, Střední průmyslová škola v Hranicích, Střední škola logistiky a chemie Olomouc, Střední průmyslová škola chemická Brno, Střední průmyslová škola chemická akademika Heyrovského Ostrava, Integrovaná střední škola – Centrum odborné přípravy Valašské Meziříčí, Střední uměleckoprůmyslová škola Karlovy Vary, Střední průmyslová škola Otrokovice, Střední škola obchodní České Budějovice

Partneři regionálních kol:

Fakulta chemicko-technologická Univerzity Pardubice, Synthesia, a.s., EXPLOSIA, a.s., Lučební závody Draslovka a.s. Kolín, ORLEN OIL, KYOCERA AVX Components s.r.o., Nadace ORLEN Unipetrol, SYNTHOS Kralupy, a.s., AGROFERT, a.s., PRECHEZA a.s., Lovochemie, a.s., Pardubický kraj, SPOLANA, a.s., Farmak, a.s., Teva Czech Industries s.r.o., SPOLCHEMIE – Spolek pro chemickou a hutní výrobu, akciová společnost, Odborový svaz ECHO, Mondi Štětí, a.s., Gumotex, a.s., oncomed manufacturing a.s., Synthon, s.r.o., Lafarge Cement, a.s., BorsodChem MCHZ, s.r.o., DEZA, a.s., Fatra, a.s., CS CABOT, spol. s r. o., Synthomer a.s., DF Partner s.r.o., Mondelez Czech Republic, s.r.o., Continental Barum, s.r.o. Otrokovice, Cerea, a.s., Severochema, družstvo pro chemickou výrobu Liberec, Glenmark Pharmaceuticals, s.r.o., Trelleborg  Wheel Systems Czech Republic a.s., Glazura, s.r.o, ČEZ, a.s., Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity, SILON s.r.o., Biocel Paskov, a.s., Labtech, s.r.o., Univerzita obrany, Mendelova univerzita v Brně, Česká společnost chemická z.s., Gumárny Zubří, a.s., Ústecký kraj, Zlínský kraj, Moravskoslezský kraj, Jihočeský kraj, Radka spol. s.r.o. Pardubice, Colliery CrossFit Ostrava, P-LAB a.s., VWR International s. r. o., Ethanol Energy a.s., AVEFLOR, a.s., Cayman Pharma s.r.o., SHIMADZU – organizační složka Praha, Alchimica s.r.o., Svět techniky Ostrava, Lach-Ner, s.r.o., GeoEko, s. r. o., Fakulta chemická Vysokého učení technického Brno, Ostravská univerzita – Přírodovědecká fakulta,  Výzkumný ústav organických syntéz a.s., Linde Gas a.s., PENTA s.r.o., KAVALIERGLASS, a.s., Eppendorf Czech & Slovakia s.r.o., Merck spol. s r.o., ZO OS Echo Synthesia, MERKAT spol. s r. o., Fisher Scientific s.r.o., iQLANDIA, o.p.s., Statutární město Pardubice, Východočeské divadlo Pardubice

Mediální partneři regionálních kol:

CHEMAGAZÍN, s.r.o., Deník, Český rozhlas Pardubice, Učitelské noviny, 5plus2, Televize Přerov s.r.o., Jihočeská televize, Radio Haná, Radio Blaník