AktualityPardubicko

Na Univerzitu Pardubice se přijedou učit vědci ze zahraničí

 

 
U

niverzita Pardubice poprvé a hned se dvěma projekty uspěla v prestižním programu Marie Skłodowska-Curie Actions. Díky tomu míří na univerzitu talentovaní vědci ze zahraničí, kteří tady chtějí posunout svoji kariéru. Vědkyně z Univerzity v Cambridgi a University College Dublin i vědec z finské Åbo Akademi University rozšíří tým Centra pro etiku Fakulty filozofické. Z více než 11 tisíc žádostí z celého světa, uspěly kromě Univerzity Pardubice pouze další 4 české vysoké školy.

„Získání těchto grantů potvrzuje, že na Univerzitě Pardubice působí výjimečné vědecké osobnosti, které mají evropský i světový přesah a mohou pomoci v růstu a rozvoji kariéry dalším vědcům. Jedním z nich je právě lídr excelentního týmu Niklas Forsberg,“ uvedl rektor Univerzity Pardubice prof. Jiří Málek.

Vedoucí výzkumu a klíčový zahraniční pracovník Centra pro etiku jako studium hodnoty člověka Fakulty filozofické doc. Niklas Forsberg, PhD., bude odborným garantem obou projektů z oblasti filozofie a etiky. A díky uděleným grantům přijedou do Pardubic dva zahraniční vědci – Dr. Silvia Panizza a doc. Olli Lagerspetz.

„Tento velký úspěch ukazuje na kvalitu naší univerzity v evropském měřítku. Je skvělé, že za jedním z našich excelentních vědců a do jeho týmu se rozhodli přijet tak výborní a nadějní vědci ze zahraničí,“ uvedla Ing. Andrea Koblížková, Ph.D., prorektorka pro vnější vztahy Univerzity Pardubice.

Dr. Silvia Panizza působí jako odborná asistentka etiky na University College Dublin (UCD) a tutor filozofie na University of Cambridge. Její projekt s názvem Moral Impossibility: Rethinking Choice and Conflict si klade za cíl nabídnout teoretický rámec pro významný, ale dosud málo prozkoumaný soubor jevů, nazvaných morální nemožnost. Jednou z aplikací tohoto zkoumání je navrhnout nový přístup k neřešitelnému morálnímu konfliktu.

Díky druhému projektu s názvem Philosophy as Cultural Self-Knowledge: R. G. Collingwood, Peter Winch and the Human Sciences začne na Univerzitě Pardubice bádat doc. Olli Lagerspetz, který je profesorem filozofie na Åbo Akademi University ve Finsku. Cílem jeho plánovaného projektu bude konfrontovat dva myslitele, Robina George Collingwooda a Petera Winche, a rozpracovat jejich základní vize filozofie.

Letos získalo v programu výzkumných pobytů pro vědce Marie Skłodowska-Curie Actions – Individual Fellowships podporu celkem 1 630 z celkem 11 573 žádostí z celého světa, mezi které se rozdělí 328 miliónů eur. České instituce a vysoké školy podaly 142 žádostí a podporu získaly pro 21 projektů.

Grantový program Marie Skłodowska-Curie Actions – Individual Fellowships zaštiťuje HORIZON 2020, rámcový program EU pro výzkum a inovace. Individuální výzkumné pobyty jsou určeny pro zkušené vědecké pracovníky především v rané fázi kariéry. Podporují další vzdělávání a profesní růst výzkumníků s důrazem na inovativní přístupy. Výzkumné stáže, při kterých řeší projekt pod vedením odborného mentora, trvají jeden až dva roky. O grant žádají společně se zahraniční institucí Evropskou komisi.

Univerzita Pardubice se řadí mezi respektované vědecké instituce. Osm jejich osobností se loni podle seznamu, který zveřejnili analytici Stanfordovy univerzity, dostalo mezi nejcitovanější vědce světa. Osm osobností Univerzity Pardubice patří mezi nejcitovanější vědce světa | Univerzita Pardubice (upce.cz)

Vědu univerzita rozvíjí na všech svých 7 fakultách, na kterých studuje bezmála 7 000 studentů. Na Univerzitu Pardubice je možné si stále podat přihlášku. Více na https://studuj.upce.cz/.