AktualityPardubicko

Milostivé léto a s ním i šance na život bez dluhů je tu!

P

 

ardubičtí zastupitelé se připojili k celorepublikové akci Milostivé léto a prostřednictvím městských a příspěvkových organizací aktivně vyzývají k uhrazení původního dluhu bez navýšené částky o poplatky a úroky.

Jedná se o velkou šanci pro mnoho lidí v dluhových pastech. Lidé, kterým se podařilo spadnout do exekucí kvůli dluhům u státních institucí, mají jedinečnou šanci se z toho vymanit v průběhu od 28. října 2021 do 28. ledna 2022 a znovu začít normální život. Pokud v této lhůtě dlužník zaplatí celou jistinu dluhu, tedy původní dluh a 908 korun exekutorovi za zastavení exekuce, čeká ho nový životní restart. Úroky, penále a další příslušenství stát odpouští, exekuce se zastaví.

„Jsem rád, že jak rada města, tak zastupitelstvo podpořili moji iniciativu, aby magistrát, úřady městských obvodů i městské akciové společnosti a příspěvkové organizace informovali svoje dlužníky o možnosti zaplacení vymáhaného dluhu bez toho, aniž by platili úroky a poplatky z prodlení. Městské komunikační kanály jsou pro mnohé jediná možnost, kde získají informace,“ komentuje aktivitu města v propagaci Milostivého léta člen Rady města Pardubice a zastupitel Vít Ulrych.

„Milostivé léto vnímáme jako příležitost pro mnoho lidí, jak se vymanit z dluhové pasti. Máme mnoho klientů, kteří se potýkají s dluhy, kdy jim z původní pohledávky, např. za nezaplacení jízdného v MHD nebo poplatku za popelnice v řádu stokorun, vyšplhá dluh na desítky tisíc korun,“ uvedla vedoucí odboru sociálních věcí pardubického magistrátu Iva Bartošová. „Problémem ale může být, že tito lidé nebudou mít ani na zaplacení jistiny a poplatku exekutorovi a mají navíc i další dluhy, které milostivé léto neřeší. I tak se budeme snažit našim klientům pomoct minimálně v tom, že je budeme vést k aktivnímu přístupu v řešení dluhů a využití této příležitosti,“ dodala Bartošová a uvádí jeden z posledních případů, který má na stoje, kdy dlužník dostal pokutu za jízdu „na černo“ ve výši 800 korun. Pokud dluh uhradí a spolu s poplatkem 908 korun za zastavení exekuce, bude mu odpuštěna celková exekuce ve výši 18 000 korun.

Milostivé léto se vztahuje na ty, co mají dluh u veřejnoprávních institucí, třeba u zdravotních pojišťoven, nemocnic, u dopravního podniku nebo třeba za nájem u obce. Toto tříměsíční období může být výhodné pro obě strany. Jak pro zodpovědné dlužníky, kteří mají reálný zájem na tom své dluhy splatit a exekuce se zbavit, ale drahým problémem je pro ně často právě příslušenství, které mnohdy činí až několikanásobek původního dluhu, tak pro města a obce a další věřitele. Ti mají navíc šanci na to, že bude původní dluh splacen a dostanou zpět své dlužné peníze, což by se u řady dlužníků za standardní situace nikdy nestalo.

Pokud bude mít dlužník zájem tuto šanci využít, nechť se obrátí na svého exekutora.