AktualityPardubicko

Fakulta chemicko-technologická udělila dvě ocenění, jedno získal i 95letý vědec

S

tříbrnou medaili za zásluhy Fakulty chemicko-technologické Univerzity Pardubice získali letos dva vědci. Jedním z nich je i pětadevadesátiletý Vladimír Kočvara. Mezinárodně uznávanému odborníkovi na barvení syntetických vláken předali ocenění zástupci fakulty včera v Domově pro seniory SeneCura v Chrudimi. Stejné ocenění udělila fakulta také expertovi na chemické technologie Miloslavu Slezákovi.

Stříbrné medaile uděluje fakulta za dlouhodobé zásluhy. Textilní chemii se Vladimír Kočvara věnoval celý život. Za spolupráci ho Pamětní medailí už dříve ocenil rektor Univerzity Pardubice. „Textilní chemie je specifický obor, kterému vtiskl podobu právě oceněný Vladimír Kočvara. Dlouhodobě u nás působil jako externí přednášející pro obor koloristika. Pro textilní chemiky a koloristy je to pojem. Velmi si ho vážíme,“ uvedl děkan Fakulty chemicko-technologické prof. Petr Kalenda.

Ing. Vladimír Kočvara svoji profesní dráhu zahájil v roce 1950 ve Výzkumném ústavu textilního zušlechťování ve Dvoře Králové nad Labem, následoval Výzkumný ústav organických syntéz, oddělení koloristiky v Pardubicích-Rybitví. V podniku Ostacolor pracoval až do důchodu a byl vedoucím všech aplikačních laboratoří. Od roku 1959 byl celkem 20 let stálým členem Státní zkušební komise pro závěrečné zkoušky VŠCHT Pardubice v oboru textilního zušlechťování, od roku 1963 také působil jako externí přednášející na Fakultě chemicko-technologické pro obor koloristika. V roce 1967 ho vybrala technická komise OSN jako textilní experta pro zavádění polyesterových vláken v bulharském textilním průmyslu. Kromě akademického prostředí byl dlouhodobě aktivní také ve Spolku textilních chemiků a koloristů se sídlem na Univerzitě Pardubice. Rodák z Jaroměře bydlel s rodinou od roku 1954 v Pardubicích, kde se zapojil do činnosti Klubu přátel Pardubice, pracoval v redakční radě časopisu Zprávy i Vlastivědných listů Pardubického kraje a byl činný v pardubické pobočce Masarykovy společnosti. Získal Pamětní medaili města Pardubice za veřejnou činnost i Pamětní medaili Krajského vojenského velitelství Pardubice.

Ing. Miloslav Slezák, CSc. působí na Fakultě chemicko-technologické od roku 1997, kdy jako externista začal učit dvousemestrální předmět „Ekologické aspekty chemických technologií a zpracování odpadů“. Předmět zcela nově koncipoval, doplnil o aktuální témata a vydal k němu rozsáhlá dvojdílná skripta. Od roku 2008 je vědeckým pracovníkem, který se zabývá projekty i zakázkami v oblasti technologií životního prostředí a biotechnologií. Od 60. let minulého století pracoval v pardubické Synthesii ve Výzkumném ústavu průmyslové chemie (dnes Explosia, a.s.), pokračoval ve Výzkumném ústavu organických syntéz jako vedoucí úseku Procesního inženýrství. Odborná práce Ing. Slezáka se dlouhou řadu let profilovala v organických technologiích a v chemicko-inženýrských procesech, které tyto technologie provází. Působí ve funkci soudního znalce i v oblasti hodnocení grantů. V roce 2018 získal Cenu Viktora Ettela, kterou mu udělila Česká společnost průmyslové chemie za celoživotní přínos v oblasti chemických technologií. Loni ho Fakulta chemicko-technologická nominovala na ocenění Národní cenou vlády Česká hlava.