Aktuality

Město Pardubice odkoupí od dědiců původních vlastníků kapličku

M 

ěsto Pardubice odkoupí od dědiců původních vlastníků kapličku Nejsvětější Trojice, respektive to, co z ní po letech chátrání zbylo. Torzo stavby, stojící na pozemku města, pak předá spolku Omnium, který projevil zájem vrátit bývalou sakrální stavbu zpět do života.

„Zapsaný spolek Omnium město před časem oslovil s tím, že by kapličku rád zrekonstruoval. Tehdy ale předání bránily nevyjasněné vlastnické vztahy. Nyní, kdy již proběhlo dědické řízení a dědicové dali souhlas s prodejem kapličky, jsme spolek znovu kontaktovali. Jeho zástupci nám potvrdili připravenost objekt převzít a pracovat na jeho záchraně,“ řekl primátor Pardubic Martin Charvát.

Torzo kaple Nejsvětější Trojice stojí na západní straně města, na pozemku, který patří městu. Původně dřevěná stavba byla postavena jako součást lázní v roce 1797 na místech kde vyvěral léčivý pramen. Podle kaple se pro toto území vžil název U Trojice, který se používá dodnes. Kaple i lázně v roce 1860 vyhořely. Na místě byla postavena zděná, pseudogotická kaple, postupem let ale zchátrala a dnes jsou z ní pouze pobořené stěny.

Pozemek v roce 1979 koupilo od tehdejších vlastníků město Pardubice, sama kaple ale nebyla součástí kupní smlouvy. Až nyní proběhlo dědické řízení a stávající majitelé projevili ochotu to, co z kaple zbylo, prodat městu za 60.000 korun. Koupi již odsouhlasilo zastupitelstvo města, stejně jako záměr převést následně stavbu spolku Omnium.