Turistika

Málo známá místa za branami Pardubic

Základní informace:

– 10 kilometrů, zanedbatelné převýšení

– převážně zpevněné komunikace, část silnice s menším provozem, krátký úsek po chodníku vedle silnice s hustším provozem

– vhodné i pro děti nebo osoby s omezením pohybu

Dopravní spojení:

– začátek – stanoviště č. 2 u hlavního nádraží ČD, autobus MHD č. 6,  zastávka Krematorium (odkaz: http://www.dpmp.cz/?rady=6&send=Vybrat#zastavkove-rady)

– konec – většina osobních vlaků na trati 238 Pardubice – Havlíčkův Brod (odkaz: https://www.cd.cz/jizdni-rad/tratove-jizdni-rady/files/cz-k238-200614-01.pdf)

Občerstvení:

– Penzion a restaurace Na Netřebě (odkaz http://www.na-netrebe.cz/)

– Pivovarská hospoda Medlešice (odkaz: http://www.medlesice.cz/)

Zajímavosti:

– areál hřbitova s hroby mnohých osobností se vztahem k městu  (odkaz: http://www.pardubickyslavin.cz/)

– Pohádková zahrada se zvířátky (odkaz: http://www.pohadkovazahrada.cz/)

– bývalá pozorovatelna civilní ochrany (odkaz: https://www.mkostresany.com/pozorovatelna)

Trasa:

Od hlavního vstupu na hřbitov k zatáčce před obchodním areálem na místě bývalých kasáren. Od ní vpravo ul. K Židovskému hřbitovu kolem zahrady se zvířátky na levý břeh Chrudimky ke vstupní bráně do Přírodního parku Červeňák a stejnojmennému mostu. Po vyšlapaných cestičkách podél tohoto břehu na silnici do obce Nemošice.

Po silnici zhruba půl kilometru doleva a nedaleko kruhové křižovatky vpravo na polní cestu k silnici spojující Dražkovice a Ostřešany. Zde vlevo k nedaleké odbočce mírně stoupající kolem pozorovatelny a vysílače na vrch Na Kopci (276 m n. m.), výrazný bod v okolním rovinatém terénu. Sestup do obce Mikulovice k řeckokatolickému farnímu kostelu sv. Václava ze 2. poloviny 18. století a vpravo po Devotyho a Valčíkově ul. k silnici č. 324 (bývalé hlavní č. 37).

Po chodníku podél silnice do obce Medlešice, již na území okresu Chrudim. Po přejití silnice u nedaleké autobusové zastávky (naproti je pošta) vpravo k pomníčku, pak vlevo na silnici a na ní vpravo kolem rybníku, sochy sv. Jana Nepomuckého a nedalekého pivovaru s vyhledávanou hospodou na místní nádraží ČD.

Možná úprava trasy hned v úvodní části: od mostu Červeňák po návratu ke hřbitovní zdi zahrádkářskou kolonií na silnici do Nemošic.

Mapa