AktualityPardubicko

Machoňova budova pardubické elektrotechnické průmyslovky bude úspornější

P

ardubický kraj postupně pokračuje v investicích do energeticky úsporných opatření na svých středních školách a školských zařízeních. Radní na svém pondělním jednání schválili výběr dodavatele na zateplení domova mládeže v Dukelské ulici, který patří Integrované střední škole v Moravské Třebové. Zároveň vyhlásili výběrové řízení na zateplení Střední průmyslové školy elektrotechnické a vyšší odborné školy Pardubice.

„Postupně pokračujeme ve vyhodnocování jednotlivých záměrů na energeticky úsporná opatření na našich středních školách, protože vždy musíme zvážit, zda je vynaložená investice k poměru energeticky úsporných opatření pro kraj výhodná či nikoliv. O to komplikovanější je rozhodování a následná realizace u památkově chráněných budov, kterých máme mezi našimi školami poměrně velké množství. Jednou z nich je také Střední průmyslová škola elektrotechnická a vyšší odborná škola v Pardubicích,“ řekl hejtman Martin Netolický.

Na zateplení budov A, B a D nyní kraj hledá dodavatele. „Hlavní budova na ulici Karla IV. je dílem architekta Ladislava Machoně a byla postavena v roce 1928. Je jednoznačně jednou z architektonických perel Pardubic, a proto k energeticky úsporným opatřením přistupujeme s maximální zodpovědností. Proto budeme řešit výrobu přesných replik oken a dveří nebo jejich repase. Součástí těchto stavebních prací bude také sanace vlhkosti zdiva suterénu. Na objektech bude provedena oprava a sanace fasád, sanace kamenného soklu a odvod vody od problematických částí objektu,“ uvedl náměstek hejtmana Roman Línek s tím, že předpokládaná hodnota stavby dle projektové dokumentace činí 57,5 milionu korun včetně daně.

Dočká se i internát v Moravské Třebové

Zatímco v případě pardubické elektrotechnické průmyslovky rozhodli radní o zahájení zadávacího řízení, u budovy domova mládeže Integrované střední školy v Moravské Třebové v Dukelské ulici již byl vybrán dodavatel. „Na domově mládeže budeme zateplovat kompletní obálku budovy včetně fasád, střech a soklů. Vyměníme zbývající dřevěná okna do sklepa a na severním štítu do hygienického zázemí. Zároveň chceme izolovat vytápěné prostory zateplením stěn a stropu ve sklepě,“ řekl krajský radní pro oblast školství Josef Kozel.

Předpokládané náklady na realizaci stavby byly 9,7 milionu korun včetně daně. „V rámci výběrového řízení jsme jako ekonomicky nejvýhodnější nabídku vybrali tu v hodnotě 8,5 milionu korun včetně daně, což představuje i s ohledem na stávající situaci na stavebním trhu velmi dobrý výsledek. Na tuto investici jsme již obdrželi rozhodnutí o poskytnutí dotace v rámci Operačního programu Životní prostředí. Měli bychom tak z celkové částky získat dotaci ve výši přesahující 27 procent,“ řekl radní pro evropské fondy a regionální rozvoj Ladislav Valtr.