Aktuality

Letos již 21. Krajská konference neziskových organizací Pardubického kraje

K

 

rajská konference neziskových organizací Pardubického kraje se konala ve středu 23. září už po jednadvacáté. Dopolední prezentační část se věnovala tématům dotací, fundraisingu a PR, odpoledne pak probíhaly vzdělávací workshopy.

Konferenci pořádá jednou za dva roky Koalice nevládek Pardubicka (KONEP) ve spolupráci s Pardubickým krajem. Záštitu nad ní opět převzali opět místopředsedkyně Senátu Parlamentu ČR Miluše Horská a radní Pardubického kraje zodpovědný za sociální péči a neziskový sektor Pavel Šotola.

Na úvod konference společně shrnuli Jana Machová, ředitelka KONEPu s radním Pavlem Šotolou plnění dohody o spolupráci mezi krajským úřadem a neziskovým sektorem, která trvá již deset let. „Toto dlouhodobé partnerství shledávám velmi přínosným. Výsledkem naší dobré spolupráce je i realizace jedinečného dobročinného projektu ‚Burza filantropie‘, který pořádáme společně již devátým rokem a za tu dobu bylo podpořeno 355 prospěšných projektů částkou přes 12 milionu korun,“ zhodnotil dosavadní spolupráci radní Šotola. Účastníkům bylo představeno nově vzniklé Regionální dobrovolnické centrum a prezentováno téma dotačních možností od Ministerstva financí ČR, IROPu či MAS Poličsko. Firemní sektor zastoupil Otakar Klepárník, jednatel Skupiny MEDESA. Příklad dobré praxe a to tzv. „rebrand“ značky neziskové organizace představila ředitelka Cesty pro rodinu Dana Hubálková.

Přítomným účastníkům z řad neziskových organizací přišla vyjádřit podporu a poděkovat senátorka Miluše Horská: „Důvěru v neziskovky, kterým nejsou vysoká patra politiky stále úplně nakloněna, si musíme stále vydobývat a dokazovat, jak jsou užitečné. Obdivuji jejich odvahu a zápal při budování svého místa ve světě. Součinnost mezi Pardubickým krajem, donátory z řad firem a neziskovým sektorem v našem regionu funguje a vážím si toho, že mezi námi za tu dobu vznikl partnerský vztah, založený právě na důvěře. Patří za to dík i radnímu Pavlu Šotolovi.“
„Součástí konference i nadále zůstaly tematické workshopy, o které je vždy ze strany zástupců neziskovek velký zájem,“ sdělila ředitelka KONEPu Jana Machová k organizaci akce. Dva workshopy navazovaly na témata dopoledních prezentací fundraisingu a PR neziskových organizací. Dalšími tématy byly základy grafiky bez pomoci grafika s využitím online nástroje a Facebook pro NNO aneb jak na obsah.

Dalším krokem ke snadnějšímu parkování bude instalace osmi informačních tabulí, z nichž se motoristé dozvědí, kolik parkovacích míst je v reálném čase v dané lokalitě volných a tabulí na vjezdu do Pardubic s informací o volných místech na větších pardubických parkovištích, například v Paláci Pardubice.