Pardubicko

Kraj hledá projektanty na výstavbu fotovoltaických elektráren

V září letošního roku radní schválili plán na investování více než sto milionů korun do instalace solárních panelů na střechy budov a do areálů v majetku Pardubického kraje. Kvůli tomu byla v říjnu zahájena výběrová řízení na zpracování projektových dokumentací a autorských dozorů, zájemci se do nich mohou přihlásit do 7. listopadu.

„Urychlili jsme přípravu celkem sedmi projektů, u kterých jsme s kolegy přesvědčeni, že dávají z dlouhodobého hlediska ekonomický i ekologický smysl. Jedná se o šest středních škol a jedno zdravotnické zařízení, celkem zamýšlená investice přesahuje sto milionů korun a řečí čísel se jedná o zhruba 5 tisíc solárních panelů. Nyní jsme vyhlásili výběrové řízení a uvidíme, kdo se do něj nakonec přihlásí. Se zahájením prací počítáme příští rok, kdy by už první fotovoltaické elektrárny mohly zásobovat naše organizace elektrickým proudem. Samozřejmě přemýšlíme o dalších možných budovách, kde by bylo možné solární panely instalovat,“ uvedl hejtman Martin Netolický.

Vzhledem k celkové výši plánovaných investic Pardubický kraj usiluje o získání dotací, které by výrazně urychlily návratnost vynaložených prostředků. „Připravujeme podání žádostí do Modernizačního fondu a do Operačního programu Životní prostředí (OPŽP). Výhodnější jsou podmínky OPŽP, ale tam je relativně nízká alokace. I tak bude naše spoluúčast ve výši desítek milionů korun. Pozitivní však je, že Evropská unie i stát reagují na současnou situaci a mají připravené finance na podporu využívání obnovitelných zdrojů energie. V Modernizačním fondu je dle oficiálních prohlášení připravených 300 miliard korun na podporu energetické nezávislosti České republiky, v OPŽP deklarovali přes 60 miliard. Takže se budeme snažit z těchto rozpočtů pro naše školy a další zařízení příspěvek získat,“ dodává radní pro regionální rozvoj a evropské fondy Ladislav Valtr.

„Sto milionů korun je v dnešní době škrtů a snižování výdajů hodně peněz, takže si dokáži představit reakci některých spoluobčanů, kteří se možná ptají, proč chceme projekty realizovat. Rád bych zmínil, že i přes nutné úpravy rozpočtu a nutné utahování opasků nechceme v oblasti investic příliš škrtat. Primárně se snažíme šetřit na provozních nákladech a dalších položkách. Investice, obzvláště ty nejdůležitější, tedy například do zdravotnictví, opravy silnic či právě do energetických úspor, jsou naší prioritou. Považujeme za důležité pro ně najít finance i v dnešní nelehké době, obzvláště pokud na ně je možné získat dotace,“ vysvětluje postoj kraje náměstek hejtmana Roman Línek.

A pro jaké budovy kraj chce nechat zpracovat projektovou dokumentaci? „V oblasti školství plánujeme vybudování fotovoltaických elektráren na gymnáziích v Pardubicích – Dašická a Jevíčku, Střední průmyslové škole chemické Pardubice, Střední škole automobilní v Ústí nad Orlicí, Střední škole zemědělské a veterinární Lanškroun a Střední škole zemědělské a Vyšší odborné škole Chrudim. Tímto seznamem nechceme končit, je to rozhodně příležitost, jak energeticky pomoci více krajským školám,“ vyjmenovává krajský radní zodpovědný za oblast školství Josef Kozel. Opomenuto nebude ani zdravotnictví. „V minulých letech jsme investovali významné částky nejenom do modernizace vybavení, ale i zlepšení samotného stavu budov zdravotnických zařízení. V této etapě se připojujeme jedním projektem, a to instalací solárních panelů v budově Albertina, odborného léčebného ústavu Žamberk, kde taktéž instalací fotovoltaických elektráren snížíme budoucí náklady na energie,“ dodává náměstkyně hejtmana pro oblast zdravotnictví Michaela Matoušková.