Pardubicko

Fundraising: TÉMA, KTERÉ HÝBE NEZIskovým sektorem

H

lavním tématem 22. Konference neziskových organizací Pardubického kraje je FUNDRAISING. Téma, které se stává pro činnost neziskovek klíčovým. Jak oslovovat firemní a individuální dárce se neziskovky dozvědí ve čtvrtek 3. listopadu 2022 v nově otevřené budově Základní školy a praktické školy Svítání v Pardubicích.

 Životaschopnost neziskových organizací je do značné míry ovlivněna jejich schopností získávat na svou činnost, projekty a další rozvojové aktivity dostatek finančních prostředků. Nezbytností se stává více zdrojové financování. Neziskovky získávají na své aktivity peníze převážně z veřejných rozpočtů, dále z evropských finančních zdrojů a z nadačních grantů. Aby nebyly zcela závislé na těchto převážně veřejných zdrojích, obracejí se i na individuální a firemní dárce. Mnohdy proto, že společenská odpovědnost firem z jejich okolí se váže i k činnosti neziskovek. Propojením firemních, veřejných a individuálních zdrojů se daří každoročně realizovat stovky neziskových projektů v Pardubickém kraji.

22. Konference neziskových organizací bude věnována nejen fundraisingu, ale také dalším důležitým tématům neziskovek, jako jsou sociální sítě a práce s textem. Tato tři témata se budou prolínat programem konference od 10 hodin, kdy k neziskovkám promluví hosté Pavel Šotola, radní Pardubického kraje
a senátorka Miluše Horská. Odpoledne bude věnováno praktickým workshopům s profesionálními lektory na téma Individuální fundraising, LinkedIn a Jak zaujmout v moři textů. Konference se zúčastní přibližně padesát neziskových organizací z Pardubického kraje.

„Koalice nevládek Pardubicka (Konep) má s fundraisingem poměrně bohaté zkušenosti,“ uvedla Jana Machová, ředitelka Konepu. „Díky jedinečnému projektu BURZA FILANTROPIE jsme trpělivou
a usilovnou prací s donátory burzy pomohli na svět 445 neziskovým projektům v Pardubickém kraji v hodnotě 16,4 milionů korun,“
dodala Jana Machová k inspirujícímu projektu, který je vlajkovou lodí Konepu.