Pardubicko

Kandidátem na děkana Fakulty ekonomicko-správní Univerzity Pardubice je opět Jan Stejskal

S 

oučasný děkan Fakulty ekonomicko-správní Univerzity Pardubice prof. Jan Stejskal se dnes stal kandidátem na tento post i pro další funkční období. V tajné volbě ho Akademický senát Fakulty ekonomicko-správní zvolil jednomyslně i pro funkční období 2024-2027.

Vyjádřenou podporu akademického senátu vnímám jako výzvu, abych pokračoval ve stávajícím trendu vedení fakulty a aktivitách, které jsme zahájili v prvním funkčním období. Naše fakulta nabízí celou řadu kvalitních studijních programů, jejichž obsah koresponduje s požadavky současných zaměstnavatelů. Daří se nám zvyšovat kvalitu naší pedagogické práce, stejně tak se postupně zlepšujeme ve vědecko-výzkumné činnosti. Jsme pro zájemce stále víc přitažlivou fakultou, jsme důležitým partnerem pro celou řadu významných firem a veřejných organizací,“ říká nově zvolený kandidát na děkana prof. Jan Stejskal.

Po dnešní volbě předseda Akademického senátu fakulty předá rektorovi univerzity návrh. Volbu senátu stvrdí svým jmenováním rektor Univerzity Pardubice prof. Libor Čapek. Další čtyřleté funkční období děkana Fakulty ekonomicko-správní totiž začíná 1. ledna 2024.

Fakulta ekonomicko-správní je jednou ze sedmi fakult Univerzity Pardubice. Vzdělává odborníky v oblasti ekonomických disciplín s akcentem na veřejnou správu, regionální rozvoj a ekonomiku veřejného sektoru, na podnikovou ekonomiku a management nefinančních i finančních subjektů a v oblasti informatiky v oborech těsně napojených na veřejnou správu, regionální rozvoj, podnikovou ekonomiku a pojišťovnictví. Fakulta má aktuálně asi 1 900 studentů ve všech typech studia. Více o studiu na fakultě najdete zde: Fakulta ekonomicko-správní | Studuj UPCE

Prof. Ing. Jan Stejskal, Ph.D. (*1980) je absolventem Fakulty ekonomicko-správní Univerzity Pardubice (FES), kde pokračoval i absolutoriem doktorského studia. Na univerzitě působí od 2006 a je kmenovým pracovníkem Ústavu ekonomických věd FES UPCE. Zabývá se veřejnou a regionální ekonomií, soustřeďuje se na problematiku efektivnosti, konkrétně na teorii statku kolektivní spotřeby (problém hodnoty veřejné služby a efektivnost veřejných politik v tvorbě inovací veřejných statků a služeb s vlivem na ekonomicko-sociální rozvoj). Je autorem mnoha monografií a desítek publikací v časopisech a na mezinárodních vědeckých konferencích.

Poslechněte si podcast s děkanem Janem Stejskalem z roku 2022UPCE On Air: prof. Ing. Jan Stejskal, Ph.D., děkan Fakulty ekonomicko-správní | Univerzita Pardubice