Uncategorized

Jak napsat životopis

K čemu slouží životopis

Životopis (z latiny curriculum vitae, tedy běh života, běžně se také používá mezinárodní zkratka CV) je základní dokument, který využíváme ve svém profesním životě. Jedná se obvykle o naši vizitku, která je zároveň souhrnem našich schopností, dovedností i pracovních zkušeností. Měl by být maximálně věcný a přehledný, pravopisně správný a uvedené informace by měly odpovídat reálným skutečnostem. Není třeba se příliš obsáhle rozepisovat (délka životopisu by neměla přesáhnout dvě strany A4), personalisté jeho čtení věnují nejvýše desítky sekund.

Co by měl obsahovat

Základními údaji každého životopisu jsou kontaktní údaje (jméno a příjmení, datum narození, adresa trvalého bydliště, telefon a e-mail), které se vždy musí nacházet v úvodní části dokumentu. Můžete rovněž přiložit svou fotografii. Druhou část by měly tvořit vaše dosavadní pracovní zkušenosti, které jsou v životopisu nejdůležitější. Seřaďte je chronologicky od nejnovějších po nejstarší. Uveďte vždy firmu či instituci, kde jste byli zaměstnáni, a také pracovní pozici, již jste vykonávali. Následující část tvoří nejvyšší dosažené vzdělání včetně školy a oboru, popřípadě získaných vědeckých titulů. Nezapomeňte ani na absolvované kurzy, školení, vědecké či zahraniční stáže. Neměly by chybět ani schopnosti a dovednosti, které by vás mohly odlišit od ostatních uchazečů. Popište také své jazykové znalosti a počítačové dovednosti, uveďte rovněž, zda jste držiteli řidičského průkazu. V závěru se uvádí zájmy a koníčky, které budoucímu zaměstnavateli prozradí něco o vaší osobnosti. Nakonec nezapomeňte připojit datum a vlastnoruční podpis.

Jaký formát zvolit

Kritéria věcnosti a přehlednosti dnes nejlépe splňuje strukturovaný životopis v elektronickém formátu (ve Wordu nebo v PDF). Personalisté se v něm snadno zorientují vzhledem k jeho grafickému uspořádání a jednoduchému členění. Nejjednodušší cestou, jak napsat správný životopis a na nic důležitého nezapomenout, je využít předem připravený online formulář. 

K čemu slouží životopis

Životopis (z latiny curriculum vitae, tedy běh života, běžně se také používá mezinárodní zkratka CV) je základní dokument, který využíváme ve svém profesním životě. Jedná se obvykle o naši vizitku, která je zároveň souhrnem našich schopností, dovedností i pracovních zkušeností. Měl by být maximálně věcný a přehledný, pravopisně správný a uvedené informace by měly odpovídat reálným skutečnostem. Není třeba se příliš obsáhle rozepisovat (délka životopisu by neměla přesáhnout dvě strany A4), personalisté jeho čtení věnují nejvýše desítky sekund.

Co by měl obsahovat

Základními údaji každého životopisu jsou kontaktní údaje (jméno a příjmení, datum narození, adresa trvalého bydliště, telefon a e-mail), které se vždy musí nacházet v úvodní části dokumentu. Můžete rovněž přiložit svou fotografii. Druhou část by měly tvořit vaše dosavadní pracovní zkušenosti, které jsou v životopisu nejdůležitější. Seřaďte je chronologicky od nejnovějších po nejstarší. Uveďte vždy firmu či instituci, kde jste byli zaměstnáni, a také pracovní pozici, již jste vykonávali. Následující část tvoří nejvyšší dosažené vzdělání včetně školy a oboru, popřípadě získaných vědeckých titulů. Nezapomeňte ani na absolvované kurzy, školení, vědecké či zahraniční stáže. Neměly by chybět ani schopnosti a dovednosti, které by vás mohly odlišit od ostatních uchazečů. Popište také své jazykové znalosti a počítačové dovednosti, uveďte rovněž, zda jste držiteli řidičského průkazu. V závěru se uvádí zájmy a koníčky, které budoucímu zaměstnavateli prozradí něco o vaší osobnosti. Nakonec nezapomeňte připojit datum a vlastnoruční podpis.

Jaký formát zvolit

Kritéria věcnosti a přehlednosti dnes nejlépe splňuje strukturovaný životopis v elektronickém formátu (ve Wordu nebo v PDF). Personalisté se v něm snadno zorientují vzhledem k jeho grafickému uspořádání a jednoduchému členění. Nejjednodušší cestou, jak napsat správný životopis a na nic důležitého nezapomenout, je využít předem připravený online formulář.